fbpx
მონაცემთა დაცვა

მონაცემთა დაცვა

1. მონაცემთა დაცვა ერთი შეხედვით

Ზოგადი ინფორმაცია

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია წარმოადგენს მარტივ მიმოხილვას, თუ რა ხდება თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან ამ ვებსაიტის მონახულებისას. პირადი მონაცემები არის ყველა ის მონაცემები, რომლითაც შეგიძლიათ პირადად ამოგიცნოთ. დეტალური ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის საკითხთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ ამ მონაცემთა ქვემოთ ჩამოთვლილ ჩვენს მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში.

მონაცემთა შეგროვება ამ ვებგვერდზე

ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ვებ – გვერდზე მონაცემთა შეგროვებაზე?

ამ ვებ – გვერდზე მონაცემთა დამუშავებას ახორციელებს ვებ – გვერდის ოპერატორი. მისი საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ განყოფილებაში? შენიშვნა პასუხისმგებელ ორგანოს შესახებ? ამ მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში.

როგორ ვაგროვოთ თქვენი მონაცემები?

ერთის მხრივ, თქვენი მონაცემები გროვდება, როდესაც ისინი მოგვაწოდეთ. ეს შეიძლება იყოს, მაგ. მონაცემები, რომლებსაც შეიტანთ საკონტაქტო ფორმაში.

სხვა მონაცემები ჩაიწერება ავტომატურად ან თქვენი თანხმობით, როდესაც ვებსაიტს სტუმრობთ ჩვენი IT სისტემების მიერ. ეს ძირითადად ტექნიკური მონაცემებია (მაგ. ინტერნეტ ბრაუზერი, ოპერაციული სისტემა ან გვერდის დრო ნახე). ამ მონაცემების შეგროვება ხდება ამ ვებსაიტზე შესვლისთანავე.

რისთვის ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს?

ზოგიერთი მონაცემი გროვდება, რომ ვებსაიტი არ იყოს შეცდომების გარეშე. სხვა მონაცემების გამოყენება შესაძლებელია თქვენი მომხმარებლის ქცევის გასაანალიზებლად.

რა უფლებები გაქვთ თქვენს მონაცემებთან დაკავშირებით?

თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს უფასოდ მიიღოთ ინფორმაცია თქვენი შენახული პირადი მონაცემების წარმოშობის, მიმღების და მიზნის შესახებ. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ამ მონაცემების გამოსწორება ან წაშლა. თუ თქვენ დათანხმდით მონაცემთა დამუშავებას, ამ თანხმობის გაუქმება შეგიძლიათ სამომავლოდ. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების შეზღუდვა გარკვეულ გარემოებებში. თქვენ ასევე გაქვთ საჩივრის შეტანის უფლება კომპეტენტურ სამეთვალყურეო ორგანოსთან.

შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნებისმიერ დროს, თუ თქვენ გაქვთ დამატებითი შეკითხვები მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით.

ანალიზის ინსტრუმენტები და მესამე მხარის ინსტრუმენტები

ამ ვებსაიტის მონახულებისას, თქვენი სერფინგის ქცევა შეიძლება სტატისტიკურად შეფასდეს. ეს კეთდება, პირველ რიგში, ე.წ. ანალიზის პროგრამებით.

ამ ანალიზის პროგრამების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ მონაცემთა დაცვის შემდეგ დეკლარაციაში.

2. ჰოსტინგისა და შინაარსის მიწოდების ქსელები (CDN)

გარე ჰოსტინგი

ამ ვებსაიტს მასპინძლობს გარე მომსახურების პროვაიდერი (ჰოსტერი). ამ ვებსაიტზე ჩაწერილი პირადი მონაცემები ინახება მასპინძლის სერვერებზე. ეს შეიძლება იყოს, პირველ რიგში, IP მისამართები, საკონტაქტო მოთხოვნები, მეტა და საკომუნიკაციო მონაცემები, ხელშეკრულების მონაცემები, საკონტაქტო ინფორმაცია, სახელები, ვებსაიტებზე წვდომა და ვებსაიტის მეშვეობით წარმოქმნილი სხვა მონაცემები.

მასპინძელი გამოიყენება ჩვენს პოტენციურ და ამჟამინდელ მომხმარებლებთან კონტრაქტის შესასრულებლად (მუხ. 6, პუნქტი 1, პუნქტი b. GDPR) და პროფესიონალური პროვაიდერის მიერ ჩვენი ონლაინ შეთავაზების უსაფრთხო, სწრაფი და ეფექტური უზრუნველსაყოფად ( 1 მუხლი. GDPR).

ჩვენი მასპინძელი მხოლოდ თქვენს მონაცემებს დაამუშავებს, რამდენადაც ეს აუცილებელია მისი შესრულების ვალდებულებების შესასრულებლად და ამ მონაცემებთან დაკავშირებით ჩვენს მითითებებს მიჰყვება.

ჩვენ ვიყენებთ შემდეგ ჰოსტერებს:

One.com
ევროპაპლაცი 2
10557 ბერლინი

შეკვეთის დამუშავების ხელშეკრულების დადება

მონაცემთა დაცვის შესაბამისად დამუშავების უზრუნველსაყოფად, ჩვენს ჰოსტერთან დადებული გვაქვს შეკვეთის დამუშავების ხელშეკრულება.

3. ზოგადი ინფორმაცია და სავალდებულო ინფორმაცია

კონფიდენციალურობა

ამ ვებ – გვერდის ოპერატორები სერიოზულად ეკიდებიან თქვენი პირადი მონაცემების დაცვას. ჩვენ ვიცავთ თქვენს პირად მონაცემებს კონფიდენციალურად და მონაცემთა დაცვის ნორმატიული რეგლამენტისა და ამ მონაცემთა დაცვის დეკლარაციის შესაბამისად.

ამ ვებსაიტის გამოყენებისას, სხვადასხვა პერსონალური მონაცემები გროვდება. პირადი მონაცემები არის მონაცემები, რომლითაც შეგიძლიათ პირადად ამოგიცნოთ. მონაცემთა დაცვის ეს დეკლარაცია განმარტავს, თუ რომელ მონაცემებს ვაგროვებთ და რისთვის ვიყენებთ მას. იგი ასევე განმარტავს, თუ როგორ და რა მიზნით ხდება ეს.

გვსურს აღვნიშნოთ, რომ ინტერნეტის საშუალებით მონაცემთა გადაცემას (მაგალითად, ელექტრონული ფოსტით კომუნიკაციისას) შეიძლება უსაფრთხოების ხარვეზები ჰქონდეს. მონაცემთა სრული დაცვა მესამე პირთა წვდომისგან შეუძლებელია.

შენიშვნა პასუხისმგებელი ორგანოს შესახებ

ამ ვებ – გვერდზე მონაცემთა დამუშავების პასუხისმგებელი ორგანოა:

ანდრეას შვეცი
Wasserburger Strasse 13
85540 თმა
გერმანია

ტელეფონი: + 4 + 49 (0) 178 51 87 881
ელ.ფოსტა: mailme@andyschwetz.de

პასუხისმგებელი ორგანოა ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც მარტო ან სხვებთან ერთად წყვეტს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს (მაგ. სახელები, ელექტრონული ფოსტის მისამართები და ა.შ.).

შენახვის პერიოდი

თუ მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში მითითებული არ არის შენახვის გარკვეული პერიოდი, თქვენი პირადი მონაცემები დარჩება ჩვენთან, სანამ მონაცემთა დამუშავების მიზანი აღარ გამოიყენება. თუ წაშლის ლეგიტიმურ თხოვნას გააკეთებთ ან გაუქმდებით თანხმობას მონაცემთა დამუშავებაზე, თქვენი მონაცემები წაიშლება, თუ თქვენი პირადი მონაცემების შენახვის სხვა კანონიერად დასაშვები მიზეზები არ გვაქვს (მაგალითად, გადასახადის ან კომერციული შენახვის პერიოდები) ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, წაშლა ხდება მას შემდეგ, რაც ეს მიზეზები აღარ გამოიყენება.

მონაცემთა დამუშავებაზე თქვენი თანხმობის გაუქმება

მონაცემთა დამუშავების მრავალი ოპერაცია შესაძლებელია მხოლოდ თქვენი გამოხატული თანხმობით. თანხმობის გაუქმება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. გაუქმებამდე მოქმედებს მონაცემთა დამუშავების კანონიერება, რომელიც გავლენას არ ახდენს გაუქმებაზე.

უფლება, გააპროტესტოს მონაცემთა შეგროვება განსაკუთრებულ შემთხვევებში და პირდაპირი რეკლამა (მუხ. 21, GDPR)

თუ მონაცემთა დამუშავება ემყარება ხელოვნებას. 6 ABS. 1 ლიტრი F ან GDPR, თქვენ ნებისმიერ დროს გაქვთ უფლება, გაითვალისწინოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება, თქვენი სპეციალური სიტუაციიდან გამომდინარე მიზეზების გამო; ეს ასევე ეხება ამ დებულებებზე დაყრდნობით შემუშავებას. შესაბამისი იურიდიული საფუძველი, რომლის დამუშავებასაც ემყარება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. თუ თქვენ წინააღმდეგი ხართ, ჩვენ აღარ ვიმუშავებთ თქვენს დაზარალებულ პერსონალურ მონაცემებზე, თუ არ შეგვიძლია მოვახდინოთ სავალდებულო მიზეზები თქვენი დამუშავების პროცესში, შეასრულოს ან შეასრულოს თქვენი ინტერესი, დავაკვირდეთ უფლებებს, რომლებიც გათვალისწინებულია 1 და 2).

თუ თქვენი პირადი მონაცემები დამუშავებულია პირდაპირი რეკლამირებისთვის, თქვენ გაქვთ უფლება, ნებისმიერ დროს დაექვემდებაროთ პირადი მონაცემების დამუშავებას მსგავსი რეკლამირების მიზნით; ეს ასევე ეხება ამგვარი პირდაპირი სარეკლამო რგოლის კავშირში გარკვეულწილად დასრულებას. თუ თქვენ წინააღმდეგი ხართ, თქვენი პირადი მონაცემები აღარ იქნება გამოყენებული პირდაპირი რეკლამირების მიზნებისათვის (ობიექტური თანახმად, მუხლი 21 (2) GDPR).

საჩივრის უფლებამოსილი საზედამხედველო ორგანო

GDPR– ის დარღვევის შემთხვევაში, მონაცემთა სუბიექტებს უფლება აქვთ საჩივარი შეიტანონ სამეთვალყურეო ორგანოში, განსაკუთრებით მათი ჩვეული საცხოვრებელი ადგილის წევრ ქვეყანაში, სამუშაო ადგილზე ან სავარაუდო დარღვევის ადგილას. გასაჩივრების უფლება არსებობს სხვა ადმინისტრაციული ან სასამართლო სამართლებრივი დაცვის საშუალებების ზიანის მიყენების გარეშე.

მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება გქონდეთ მონაცემები, რომლებსაც ჩვენ ავტომატურად ვამუშავებთ თქვენი თანხმობის საფუძველზე ან თქვენთვის ან მესამე მხარისთვის გადაცემული ხელშეკრულების საერთო, მანქანით წაკითხვადი ფორმატის შესრულების საფუძველზე. თუ თქვენ მოითხოვთ მონაცემების პირდაპირ გადაცემას პასუხისმგებელ სხვა პირზე, ეს მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს ტექნიკურად შესაძლებელია.

SSL ან TLS დაშიფვრა

უსაფრთხოების მიზნით და კონფიდენციალური შინაარსის გადაცემის დასაცავად, როგორიცაა შეკვეთები ან მოთხოვნები, რომლებსაც ჩვენ ვებსაიტის ოპერატორის სახით გამოგვიგზავნით, ეს საიტი იყენებს SSL ან TLS დაშიფრვას. დაშიფრული კავშირის ამოცნობა შეგიძლიათ იმით, რომ ბრაუზერის მისამართის ხაზი იწყება? Http: //? რომ? https: //? ცვლილებები და დაბლოკვის სიმბოლო თქვენს ბრაუზერის ხაზში.

თუ SSL ან TLS დაშიფვრა გააქტიურებულია, მონაცემები, რომლებსაც თქვენ გადასცემთ, მესამე პირების მიერ ვერ წაიკითხავს.

ინფორმაცია, წაშლა და შესწორება

მოქმედი ნორმატიული დებულებების ფარგლებში, თქვენ გაქვთ უფლება უფასო ინფორმაცია მიიღოთ თქვენი შენახული პირადი მონაცემების, მათი წარმოშობისა და მიმღების და მონაცემთა დამუშავების მიზნის შესახებ და, საჭიროების შემთხვევაში, ამ მონაცემების გასწორების ან წაშლის უფლება. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნებისმიერ დროს, თუ დამატებითი შეკითხვები გაქვთ პერსონალური მონაცემების თემასთან დაკავშირებით.

დამუშავების შეზღუდვის უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების შეზღუდვა. ამ მიზნით შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდეთ. დამუშავების შეზღუდვის უფლება არსებობს შემდეგ შემთხვევებში:

 • თუ ჩვენს მიერ შენახული თქვენი პერსონალური მონაცემების სიზუსტეს ედავებით, ამის შესამოწმებლად, ჩვეულებრივ, დრო გვჭირდება. ტესტის განმავლობაში თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების შეზღუდვა.
 • თუ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება მოხდა ან მოხდა უკანონოდ, წაშლის ნაცვლად შეგიძლიათ მოითხოვოთ მონაცემთა დამუშავების შეზღუდვა.
 • თუ თქვენი პირადი მონაცემები აღარ გვჭირდება, მაგრამ ისინი გჭირდებათ იურიდიული პრეტენზიების განსახორციელებლად, დასაცავად ან დასადასტურებლად, თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ წაშლის ნაცვლად შეიზღუდოს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება.
 • თუ საჩივარი შეიტანეთ GDPR– ის 21 – ე მუხლის შესაბამისად, თქვენი და ჩვენი ინტერესები უნდა შეფასდეს. სანამ ჯერ არ არის ნათელი, ვის ინტერესებს სჭარბობს, თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების შეზღუდვა.

თუ შეზღუდავთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, შეიძლება ეს მონაცემები? მათი შენახვის გარდა? დამუშავდება მხოლოდ თქვენი თანხმობით ან იურიდიული პრეტენზიების დასადასტურებლად, განხორციელების ან დასაცავად ან სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლებების დასაცავად ან ევროკავშირის ან წევრი ქვეყნის მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე.

წინააღმდეგობა სარეკლამო ელ.ფოსტაზე

ამით ჩვენ ვეწინააღმდეგებით გამოქვეყნებული საკონტაქტო მონაცემების გამოყენებას, როგორც ანაბეჭდის ვალდებულების ნაწილს, არასასურველი სარეკლამო და საინფორმაციო მასალების გაგზავნისთვის. გვერდების ოპერატორები აშკარად იტოვებენ უფლებას იმოქმედონ იურიდიული ზომები სარეკლამო ინფორმაციის, მაგალითად, სპამის ელ.ფოსტის გაგზავნის შემთხვევაში.

4. მონაცემთა შეგროვება ამ ვებგვერდზე

ფუნთუშა

ჩვენს ვებგვერდზე გამოიყენება ე.წ. "ქუქი-ფაილები". ქუქი ფაილები არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილი და არ აზიანებს თქვენს მოწყობილობას. ისინი ინახება დროებით სესიის (სესიის ქუქი-ფაილების) ან მუდმივად (მუდმივი ქუქი-ფაილების) განმავლობაში თქვენს მოწყობილობაზე. თქვენი ვიზიტის შემდეგ სესიის ქუქი – ფაილები ავტომატურად იშლება. მუდმივი ქუქი – ფაილები თქვენს მოწყობილობაზე ინახება, სანამ თვითონ არ წაშლით, ან თქვენი ვებ – ბრაუზერი ავტომატურად არ წაშლის მათ.

ზოგიერთ შემთხვევაში, მესამე მხარის კომპანიების ქუქი-ფაილების შენახვა ასევე შესაძლებელია თქვენს მოწყობილობაზე, როდესაც შეხვალთ ჩვენს საიტზე (მესამე მხარის ქუქი-ფაილები). ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ თქვენ ან თქვენ გამოიყენოთ გარკვეული მესამე მხარის სერვისები (მაგალითად, ქუქი-ფაილები გადახდის სერვისების დამუშავების მიზნით).

ქუქი-ფაილებს აქვს სხვადასხვა ფუნქცია. უამრავი ქუქი-ფაილი ტექნიკური თვალსაზრისით აუცილებელია, რადგან ვებსაიტის გარკვეული ფუნქციები არ იმუშავებს მათ გარეშე (მაგალითად, კალათის კალათის ფუნქცია ან ვიდეოების ჩვენება). სხვა ქუქი – ფაილები გამოიყენება მომხმარებლის ქცევის შესაფასებლად ან რეკლამის საჩვენებლად.

ქუქი-ფაილები, რომლებიც საჭიროა ელექტრონული კომუნიკაციის პროცესის ჩასატარებლად (აუცილებელი ქუქი-ფაილების ჩასატარებლად) ან თქვენთვის საჭირო გარკვეული ფუნქციების უზრუნველსაყოფად (ფუნქციური ქუქი-ფაილები, მაგალითად, კალათის ფუნქციისთვის) ან ვებსაიტის ოპტიმიზაცია (მაგ. ქუქი-ფაილები ვებ აუდიტორიის გასაზომად) მე -6 მუხლის 1-ლი პუნქტი. GDPR, თუ სხვა სამართლებრივი საფუძველი არ არის მოცემული. ვებსაიტის ოპერატორს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი ქუქი-ფაილების შენახვაში მისი ტექნიკურად უშეცდომო და ოპტიმიზირებული მომსახურებით. თუ მოთხოვნილია თანხმობა ქუქი-ფაილების შენახვაზე, შესაბამისი ქუქი – ფაილები ინახება მხოლოდ ამ თანხმობის საფუძველზე (მუხლი 6, პარაგრაფი 1, GDPR). თანხმობის მოხსნა ნებისმიერ დროს შეიძლება.

შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ ინფორმირებული იყოთ ქუქი-ფაილების დაყენების შესახებ და მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში დაუშვებთ ქუქი – ფაილებს, გამორიცხავთ ქუქი – ფაილების მიღებას ცალკეული შემთხვევებისთვის ან ზოგადად, და გაააქტიურებთ ქუქი – ფაილების ავტომატურ წაშლას ბრაუზერის დახურვისას. თუ ქუქი – ფაილები გამორთულია, ამ ვებსაიტის ფუნქციონირება შეიძლება შეიზღუდოს.

რამდენადაც ქუქი-ფაილებს იყენებენ მესამე მხარის კომპანიები ან ანალიზის მიზნით, ჩვენ ამის შესახებ ცალკე გაცნობებთ ამ მონაცემთა დაცვის დეკლარაციის კონტექსტში და საჭიროების შემთხვევაში მოვითხოვთ თქვენს თანხმობას.

წყარო: https://www.e-recht24.de

კონფიდენციალურობა

ჩვენ დავწერეთ ეს მონაცემთა დაცვის დეკლარაცია (ვერსია 11/27 / 2020-311235523) იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია მოთხოვნების შესაბამისად. მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია (EU) 2016/679 იმის ახსნა, თუ რა ინფორმაციას ვაგროვებთ, როგორ ვიყენებთ მონაცემებს და რა არჩევანი გაქვთ ამ ვებსაიტის სტუმრად.

სამწუხაროდ, სწორედ ახასიათებს ბუნებრივად ჟღერს ეს ახსნა ტექნიკური თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ აღვწეროთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ რაც შეიძლება მარტივად და ნათლად.

მონაცემთა ავტომატური შენახვა

ამ დღეებში ვებსაიტების მონახულებისას, ავტომატურად იქმნება და ინახება გარკვეული ინფორმაცია, მათ შორის ამ ვებ – გვერდზე.

თუ თქვენ ეწვიეთ ჩვენს ვებ – გვერდს, როგორც ახლა ხართ, ჩვენი ვებ – სერვერი (კომპიუტერი, რომელზეც ინახება ეს ვებ – გვერდი) ავტომატურად ინახავს მონაცემებს, როგორიცაა

 • ხელმისაწვდომი ვებსაიტის მისამართი (URL)
 • ბრაუზერის და ბრაუზერის ვერსია
 • გამოყენებული ოპერაციული სისტემა
 • ადრე მონახულებული გვერდის მისამართი (URL) (რეფერირების URL)
 • მასპინძლის სახელი და მოწყობილობის IP მისამართი, საიდანაც ხდება წვდომა
 • Თარიღი და დრო

ფაილებში (ვებ სერვერის ჟურნალი ფაილები).

როგორც წესი, ვებ სერვერის ჟურნალების ფაილები ინახება ორი კვირის განმავლობაში და შემდეგ ავტომატურად იშლება. ჩვენ ამ მონაცემებს არ გადავცემთ, მაგრამ ვერ გამოვრიცხავთ, რომ ამ მონაცემების ნახვა მოხდება უკანონო ქცევის შემთხვევაში.

ფუნთუშა

ჩვენი ვებსაიტი იყენებს HTTP ქუქი – ფაილებს მომხმარებლის სპეციფიკური მონაცემების შესანახად.
შემდეგში ჩვენ ავუხსნით რა არის ქუქი – ფაილები და რატომ იყენებენ მათ, რათა უკეთ გაიგოთ მონაცემთა დაცვის შემდეგი დეკლარაცია.

კონკრეტულად რა არის ნაჭდევები?

როდესაც ინტერნეტში იბრუნებთ, ბრაუზერს იყენებთ. ცნობილი ბრაუზერებია, მაგალითად, Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer და Microsoft Edge. ვებსაიტების უმეტესობა ინახავს მცირე ზომის ტექსტურ ფაილებს თქვენს ბრაუზერში. ამ ფაილებს ქუქი-ფაილებს უწოდებენ.

ერთი რამის გამორიცხვა შეუძლებელია: ფუნთუშა ნამდვილად კარგი პატარა დამხმარეა. თითქმის ყველა ვებსაიტი იყენებს ქუქი-ფაილებს. უფრო ზუსტად, ეს არის HTTP ქუქი-ფაილები, რადგან ასევე არსებობს სხვა ქუქი-ფაილები გამოყენების სხვა სფეროებისთვის. HTTP ქუქი – ფაილები არის მცირე ფაილები, რომლებსაც ჩვენი ვებ – გვერდი ინახავს თქვენს კომპიუტერში. ეს ქუქი ფაილები ავტომატურად ინახება ქუქის საქაღალდეში, "ტვინი?" თქვენი ბრაუზერი. ფუნთუშა შედგება სახელისა და მნიშვნელობისგან. ქუქი-ფაილის განსაზღვრისას ასევე უნდა იყოს მითითებული ერთი ან მეტი ატრიბუტი.

ქუქი – ფაილები ზოგავს მომხმარებლის შესახებ გარკვეულ მონაცემებს თქვენს შესახებ, მაგალითად, ენის ან პირადი გვერდის პარამეტრები. როდესაც კვლავ იძახებთ ჩვენს საიტს, თქვენი ბრაუზერი გადასცემს? მომხმარებელთან დაკავშირებულს? ინფორმაცია ჩვენს მხარეს. ქუქი – ფაილების წყალობით, ჩვენს ვებგვერდზე იცის ვინ ხართ და გთავაზობთ ჩვეულ სტანდარტულ პარამეტრებს. ზოგიერთ ბრაუზერში თითოეულ ქუქი-ფაილს აქვს საკუთარი ფაილი, ზოგან, მაგალითად Firefox, ყველა ქუქი-ფაილს ინახავს ერთ ფაილში.

აქ არის როგორც პირველი მხარის ქუქი-ფაილები, ასევე მესამე მხარის ქუქი-ფაილები. პირველი მხარის ქუქი-ფაილები იქმნება უშუალოდ ჩვენი მხრიდან, მესამე მხარის ქუქი-ფაილები იქმნება პარტნიორი ვებსაიტების მიერ (მაგალითად, Google Analytics). თითოეული cookie ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს, რადგან თითოეული cookie ინახავს განსხვავებულ მონაცემებს. ქუქი-ფაილის ამოწურვის დრო ასევე იცვლება რამდენიმე წუთიდან რამდენიმე წლამდე. ქუქი-ფაილები არ არის პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამა და არ შეიცავს ვირუსებს, ტროელებს ან სხვა "მავნებლებს". ქუქი-ფაილებს არც კომპიუტერიდან აქვთ ინფორმაცია.

მაგალითად, ქუქი-ჩანაწერების მონაცემები შეიძლება ასე გამოიყურებოდეს:

 • სახელი: _ga
 • ვარგისიანობის ვადა: 2 წელი
 • გამოყენება: ვებ – გვერდის ვიზიტორების დიფერენცირება
 • სამაგალითო ღირებულება: GA1.2.1326744211.152311235523

ბრაუზერმა უნდა უზრუნველყოს შემდეგი მინიმალური ზომები:

 • ქუქი-ფაილს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 4096 ბაიტი
 • მინიმუმ 50 ქუქი-ფაილის შენახვა უნდა შეძლოთ თითო დომენზე
 • სულ მცირე 3000 ქუქი-ფაილის შენახვა უნდა შეძლოთ

რა სახის ნაჭდევები არსებობს?

კითხვა, თუ კონკრეტულად რომელ ქუქი-ფაილებს ვიყენებთ, დამოკიდებულია გამოყენებულ სერვისებზე და განმარტებულია მონაცემთა დაცვის დეკლარაციის შემდეგ განყოფილებებში. ამ ეტაპზე მოკლედ გვსურს განვიხილოთ სხვადასხვა ტიპის HTTP ქუქი-ფაილები.

ქუქი-ფაილების 4 ტიპი არსებობს:

აბსოლუტურად საჭირო ნაჭდევები
ეს ქუქი – ფაილები აუცილებელია ვებ – გვერდის ძირითადი ფუნქციების უზრუნველსაყოფად. მაგალითად, ეს ქუქი – ფაილები საჭიროა, როდესაც მომხმარებელი პროდუქტს კალათაში ათავსებს, შემდეგ კი აგრძელებს სხვა გვერდებზე სერფინგს და მხოლოდ მოგვიანებით გადადის შეკვეთისთვის. ეს ქუქი – ფაილები არ წაშლის კალათას, მაშინაც კი, თუ მომხმარებელი დახურა ბრაუზერის ფანჯარა.

ფუნქციური ქუქი-ფაილები
ეს ქუქი – ფაილები აგროვებს ინფორმაციას მომხმარებლის ქცევის შესახებ და იღებს თუ არა მომხმარებელი შეცდომების შეტყობინებებს. ეს ქუქი-ფაილები ასევე გამოიყენება სხვადასხვა ბრაუზერში ჩატვირთვის დროის და ვებსაიტის ქცევის გასაზომად.

მიზანზე ორიენტირებული ქუქი-ფაილები
ეს ქუქი – ფაილები მომხმარებლის უკეთესობას უზრუნველყოფს. მაგალითად, შენახული ადგილები, შრიფტის ზომები ან ფორმის მონაცემები შენახულია.

სარეკლამო ქუქი-ფაილები
ამ ქუქი-ფაილებს ასევე უწოდებენ სამიზნე ქუქი-ფაილებს. ისინი ემსახურებიან მომხმარებლისთვის მორგებული რეკლამირების მიწოდებას. ეს შეიძლება იყოს ძალიან პრაქტიკული, მაგრამ ასევე ძალიან შემაშფოთებელი.

ვებსაიტის პირველად მონახულებისას, ჩვეულებრივ, მოგკითხავთ, თუ რომელი ტიპის ქუქი – ფაილების დაშვება გსურთ. და რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება ასევე ინახება ფუნთუშაში.

როგორ შეიძლება წაიშალოს ქუქი-ფაილები?

თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ თუ როგორ გსურთ ქუქი-ფაილების გამოყენება. მიუხედავად იმისა, თუ რომელი სერვისის ან ვებსაიტიდან მოდის ეს ქუქი – ფაილები, თქვენ ყოველთვის გაქვთ ქუქი – ფაილების წაშლის შესაძლებლობა, მხოლოდ მათი ნაწილობრივ დაშვება ან მათი გამორთვა. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ დაბლოკოთ მესამე მხარის ქუქი-ფაილები, მაგრამ დაუშვათ ყველა სხვა ქუქი-ფაილების ქუქი-ჩანაწერი.

თუ გსურთ გაიგოთ რომელი ქუქი ფაილები ინახება თქვენს ბრაუზერში, თუ გსურთ შეცვალოთ ან წაშალოთ ქუქი-ჩანაწერების პარამეტრები, ამის ნახვა შეგიძლიათ ბრაუზერის პარამეტრებში:

Chrome: წაშალეთ, გაააქტიურეთ და მართეთ ქუქი – ფაილები Chrome– ში

Safari: მართეთ ქუქი-ფაილების და ვებსაიტების მონაცემები Safari– ით

Firefox: წაშალეთ ქუქი-ფაილები, რათა წაშალოთ მონაცემები, რომლებიც ვებსაიტებმა შეინახეს თქვენს კომპიუტერში

Internet Explorer: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

Microsoft Edge: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

თუ ზოგადად არ გინდათ ქუქი-ფაილები, შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ ის ყოველთვის გაცნობებთ როდის უნდა დააყენოთ ქუქი-ფაილების შექმნა. ამ გზით, თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ თითოეული cookie– სთვის, დაუშვათ თუ არა cookie. პროცედურა განსხვავებულია, რაც დამოკიდებულია ბრაუზერში. უმჯობესია მოძებნოთ ინსტრუქციები Google- ში საძიებო სიტყვით? წაშალოთ ქუქი-ფაილები Chrome? ან? გამორთოთ ქუქი-ფაილების Chrome? Chrome ბრაუზერის შემთხვევაში ან შეცვალეთ სიტყვა? Chrome? თქვენი ბრაუზერის სახელის წინააღმდეგ, მაგ. Edge, Firefox, Safari.

რაც შეეხება ჩემს მონაცემთა დაცვას?

ე.წ. "ქუქის სახელმძღვანელო პრინციპები" 2009 წლიდან არსებობს. მასში ნათქვამია, რომ ქუქი-ფაილების შენახვა მოითხოვს თქვენს თანხმობას. ამასთან, ევროკავშირის ქვეყნებში ამ სახელმძღვანელო მითითებებზე კვლავ განსხვავებული რეაქცია არსებობს. გერმანიაში, cookie– ს სახელმძღვანელო მითითებები არ იქნა დანერგილი, როგორც ეროვნული კანონი. ამის ნაცვლად, ეს სახელმძღვანელო პრინციპი ძირითადად განხორციელდა ტელემედიის აქტის (TMG) მე -15 (3) ნაწილში.

თუ გსურთ მეტი იცოდეთ ქუქი-ფაილების შესახებ და არ გეშინიათ ტექნიკური დოკუმენტაციის, გირჩევთ გირჩევთ გამოიყენოთ იგი https://tools.ietf.org/html/rfc6265, ინტერნეტ ინჟინერიის სამუშაო ჯგუფის (IETF) კომენტარების მოთხოვნა სახელწოდებით "HTTP სახელმწიფო მართვის მექანიზმი".

პირადი მონაცემების შენახვა

პერსონალური მონაცემები, რომელსაც ელექტრონულად გადმოგვცემთ ამ ვებსაიტზე, როგორიცაა სახელი, ელ.ფოსტის მისამართი, მისამართი ან სხვა პირადი ინფორმაცია ბლოგში ფორმის ან კომენტარის წარდგენის ფონზე, ჩვენს მიერ ინახება დროსა და IP- სთან ერთად. მისამართი გამოიყენება მხოლოდ მითითებული მიზნით, უსაფრთხოდ ინახება და არ გადაეცემა მესამე პირებს.

ამიტომ ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პირად მონაცემებს მხოლოდ იმ ვიზიტორებთან კომუნიკაციისთვის, რომლებიც პირდაპირ ითხოვენ კონტაქტს და ამ ვებსაიტზე შემოთავაზებული სერვისებისა და პროდუქტების დამუშავების მიზნით. ჩვენ არ გადავცემთ თქვენს პირად მონაცემებს თქვენი თანხმობის გარეშე, მაგრამ ვერ გამოვრიცხავთ, რომ ამ მონაცემების ნახვა მოხდება უკანონო ქცევის შემთხვევაში.

თუ ელ.ფოსტით გამოგვიგზავნით პირად ინფორმაციას? ამ ვებ – გვერდის გარდა? ჩვენ არ შეგვიძლია თქვენი მონაცემების უსაფრთხო გადაცემა და დაცვა. ჩვენ გირჩევთ, არასოდეს გაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით დაშიფრული საიდუმლო მონაცემები.

იურიდიული საფუძველი შემდეგშია მუხლი 6, GDPR 1 პუნქტი (დამუშავების კანონიერება) იმაში, რომ თქვენ მოგვცემთ თანხმობას თქვენს მიერ შეყვანილი მონაცემების დამუშავებაზე. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ ეს თანხმობა? არაფორმალური ელ.ფოსტა საკმარისია, ჩვენი საკონტაქტო დეტალებს ნახავთ ანაბეჭდში.

უფლებები მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულების შესაბამისად

GDPR დებულებების თანახმად, თქვენ გაქვთ შემდეგი უფლებები:

 • გამოსწორების უფლება (მუხლი 16, მშპ)
 • წაშლის უფლება (? დავიწყების უფლება?) (მუხლი 17, GDPR)
 • დამუშავების შეზღუდვის უფლება (მუხლი 18, GDPR)
 • უფლება შეგატყობინონ? შეტყობინების ვალდებულება პერსონალური მონაცემების შესწორებას ან წაშლას ან დამუშავების შეზღუდვასთან დაკავშირებით (მუხლი 19, GDPR)
 • მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება (GDPR 20-ე მუხლი)
 • პროტესტის უფლება (მუხლი 21, GDPR)
 • მართალია, არა მხოლოდ ავტომატიზირებული დამუშავება? პროფილის ჩათვლით? ექვემდებარება დადგენილ გადაწყვეტილებას (მუხლი 22 GDPR)

თუ თვლით, რომ თქვენი მონაცემების დამუშავება არღვევს მონაცემთა დაცვის კანონს ან სხვაგვარად დარღვეულია თქვენი მონაცემთა დაცვის პრეტენზიები, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მონაცემთა დაცვისა და ინფორმაციის თავისუფლების ფედერალური კომისარი (BfDI) მობრუნება.

ვიზიტორთა ქცევის შეფასება

მონაცემთა დაცვის შემდეგ დეკლარაციაში გაცნობებთ, ვაფასებთ თუ როგორ ვაფასებთ მონაცემებს ამ ვებსაიტზე თქვენი ვიზიტის შედეგად. შეგროვებული მონაცემების შეფასება, როგორც წესი, ანონიმურია და ჩვენ არ შეგვიძლია დავასკვნათ თქვენი ადამიანი თქვენი საქციელის შესახებ ამ ვებ – გვერდზე.

თუ როგორ ეწინააღმდეგებით ვიზიტის მონაცემების ამ ანალიზს, შეგიძლიათ შეიტყოთ მონაცემთა დაცვის შემდეგ დეკლარაციაში.

TLS დაშიფვრა https- ით

ჩვენ ვიყენებთ https მონაცემთა უსაფრთხოდ გადასაცემად ინტერნეტში (მონაცემთა დაცვა ტექნოლოგიის დიზაინის საშუალებით მუხლი 25, GDPR 1 პუნქტი) TLS (Transport Layer Security), ინტერნეტში მონაცემთა უსაფრთხო გადაცემის დაშიფვრის პროტოკოლის გამოყენებით, ჩვენ შეგვიძლია დავიცვათ კონფიდენციალური მონაცემების დაცვა. თქვენ შეგიძლიათ აღიაროთ მონაცემთა გადაცემის ამ დაცვის გამოყენება ბრაუზერის ზედა მარცხენა მხარეს მდებარე პატარა დაბლოკვის სიმბოლოთი და https (HTTP– ს ნაცვლად) სქემის გამოყენება, როგორც ჩვენი ინტერნეტ მისამართის ნაწილი.

Google Fonts- ის კონფიდენციალურობის დებულება

ჩვენს ვებგვერდზე ვიყენებთ Google Fonts- ს. ეს არის? Google შრიფტები? Google Inc.– დან ევროპული სივრცისთვის Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) პასუხისმგებელია Google– ის ყველა სერვისზე.

თქვენ არ უნდა შეხვიდეთ სისტემაში ან შეიყვანოთ პაროლი, რომ გამოიყენოთ Google შრიფტები. გარდა ამისა, თქვენს ბრაუზერში არ ინახება ქუქი – ფაილები. ფაილების (CSS, შრიფტები / შრიფტები) მოთხოვნა ხდება Google დომენების fonts.googleapis.com და fonts.gstatic.com საშუალებით. Google– ის თანახმად, მოთხოვნები CSS– ზე და შრიფტებზე სრულიად გამოყოფილია Google– ის ყველა სხვა სერვისისაგან. თუ თქვენ გაქვთ Google ანგარიში, არ უნდა იდარდოთ იმაზე, რომ თქვენი Google ანგარიშის დეტალები გადაეცემა Google- ს Google Fonts- ის გამოყენების დროს. Google აფიქსირებს CSS (Cascading Style Sheets) გამოყენებას და გამოყენებულ შრიფტებს და უსაფრთხოდ ინახავს ამ მონაცემებს. ჩვენ უფრო ახლოს გავეცნობით, თუ როგორ გამოიყურება მონაცემთა შენახვა.

რა არის Google შრიფტები?

Google Fonts (ყოფილი Google Web Fonts) არის დირექტორია 800-ზე მეტი შრიფტით გუგლი ხელმისაწვდომია მისი მომხმარებლებისთვის უფასოდ.

ამ შრიფტებიდან ბევრი გამოიცემა SIL Open Font ლიცენზიით, ხოლო დანარჩენი Apache ლიცენზიით. ორივე უფასო პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზია.

რატომ ვიყენებთ Google Fonts- ს ჩვენს ვებგვერდზე?

Google Fonts– ით შეგვიძლია გამოვიყენოთ შრიფტები ჩვენს ვებ – გვერდზე, მაგრამ მათი ატვირთვა არ არის საჭირო ჩვენს სერვერზე. Google Fonts მნიშვნელოვანი კომპონენტია ჩვენი ვებსაიტის ხარისხის მაღალი შენარჩუნებისათვის. ყველა Google შრიფტი ავტომატურად ოპტიმიზირებულია ინტერნეტისთვის და ეს ზოგავს მონაცემთა მოცულობას და დიდი უპირატესობაა, განსაკუთრებით მობილური მოწყობილობებისთვის გამოყენებისათვის. როდესაც ჩვენს საიტს სტუმრობთ, ფაილის მცირე ზომა უზრუნველყოფს ჩატვირთვის სწრაფ დროს. გარდა ამისა, Google Fonts არის უსაფრთხო ვებ შრიფტები. სხვადასხვა ბრაუზერში, ოპერაციულ სისტემასა და მობილური მოწყობილობაში სურათების სინთეზის სხვადასხვა სისტემამ (გაწევა) შეიძლება გამოიწვიოს შეცდომები. ასეთმა შეცდომებმა შეიძლება ნაწილობრივ დაამახინჯოს ტექსტები ან მთელი ვებსაიტები. სწრაფი შინაარსის მიწოდების ქსელის (CDN) წყალობით, Google შრიფტებთან მიმართებაში ვერ ხერხდება პლატფორმების გადაჭრა. Google Fonts მხარს უჭერს ყველა ჩვეულებრივ ბრაუზერს (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) და საიმედოდ მუშაობს ყველაზე თანამედროვე მობილური ოპერაციული სისტემებზე, მათ შორის Android 2.2+ და iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). ასე რომ, ჩვენ ვიყენებთ Google Fonts- ს, რათა მაქსიმალურად ლამაზად და თანმიმდევრულად წარმოვადგინოთ ჩვენი მთელი ონლაინ სერვისი.

რომელი მონაცემები ინახება Google- ის მიერ?

როდესაც ჩვენს ვებსაიტს სტუმრობთ, შრიფტები ჩამოიტვირთება Google სერვერიდან. ეს გარე ზარი გადასცემს მონაცემებს Google სერვერზე. ამ გზით, Google ასევე აცნობიერებს, რომ თქვენ ან თქვენი IP მისამართი სტუმრობთ ჩვენს ვებგვერდს. Google Fonts API შეიქმნა საბოლოო მომხმარებლის მონაცემების გამოყენების, შენახვისა და შეგროვების მიზნით, რაც საჭიროა შრიფტების სწორი უზრუნველყოფისთვის. სხვათა შორის, API ნიშნავს? განაცხადის პროგრამირების ინტერფეისი? და ემსახურება, სხვათა შორის, როგორც მონაცემთა გადამცემი პროგრამული უზრუნველყოფის სექტორში.

Google Fonts საიმედოდ ინახავს CSS და შრიფტის მოთხოვნებს Google– თან და, შესაბამისად, დაცულია. გამოყენების მონაცემების შეგროვებით, Google- ს შეუძლია დაადგინოს, რამდენად კარგად მიიღება ინდივიდუალური შრიფტები. Google შედეგებს აქვეყნებს შიდა ანალიზის საიტებზე, როგორიცაა Google Analytics. Google ასევე იყენებს მონაცემებს საკუთარი ვებ-სეპარატისგან იმის დასადგენად, თუ რომელი ვებსაიტი იყენებს Google შრიფტს. ეს მონაცემები გამოქვეყნებულია Google Fonts- ის BigQuery მონაცემთა ბაზაში. მეწარმეები და დეველოპერები იყენებენ Google BigQuery ვებ – სერვისს დიდი რაოდენობით მონაცემების შესამოწმებლად და გადასაადგილებლად.

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ ინფორმაცია, როგორიცაა ენის პარამეტრები, IP მისამართი, ბრაუზერის ვერსია, ბრაუზერის ეკრანის გარჩევადობა და ბრაუზერის სახელი, ავტომატურად გადაეცემა Google სერვერს Google Font ყველა მოთხოვნით. გაუგებარია, შენახულია თუ არა ეს მონაცემები Google– ის მიერ.

რამდენ ხანს და სად შეინახება მონაცემები?

Google ინახავს CSS აქტივების მოთხოვნებს ერთი დღის განმავლობაში თავის სერვერებზე, რომლებიც ძირითადად ევროკავშირის გარეთ მდებარეობს. ეს საშუალებას გვაძლევს გამოიყენოთ შრიფტები Google სტილის ფურცლის დახმარებით. სტილის ფურცელი არის ფორმატის შაბლონი, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ ვებ – გვერდის დიზაინის ან შრიფტის სწრაფად და მარტივად შეცვლა, მაგალითად.

შრიფტის ფაილებს Google ინახავს ერთი წლის განმავლობაში. ამით Google მიზნად ისახავს ვებსაიტების ჩატვირთვის დროის ფუნდამენტურად გაუმჯობესებას. თუ მილიონობით ვებგვერდი ერთნაირ შრიფტებს ეხება, ისინი ინახება პირველი ვიზიტის შემდეგ და დაუყოვნებლივ გამოჩნდება მოგვიანებით მონახულებულ ყველა სხვა ვებგვერდზე. ზოგჯერ Google განაახლებს შრიფტის ფაილებს ფაილის ზომის შესამცირებლად, ენის გაშუქების გასაზრდელად და დიზაინის გასაუმჯობესებლად.

როგორ შემიძლია ჩემი მონაცემების წაშლა ან მონაცემთა შენახვის თავიდან აცილება?

მონაცემები, რომელსაც Google ინახავს ერთი დღის განმავლობაში ან წლის განმავლობაში, უბრალოდ ვერ წაიშლება. მონაცემები ავტომატურად გადაეცემა Google- ს, როდესაც გვერდი შემოვა. იმისათვის, რომ ამ მონაცემებს ნაადრევად წაშალოთ, უნდა მიმართოთ Google– ის მხარდაჭერას https://support.google.com/?hl=de&tid=311235523 დაკავშირება. ამ შემთხვევაში, მონაცემების შენახვას მხოლოდ ხელს უშლით, თუ ჩვენს საიტზე არ ხართ.

სხვა ვებ შრიფტებისგან განსხვავებით, Google საშუალებას გვაძლევს შეუზღუდავად მივიღოთ ყველა შრიფტი. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია შეუზღუდავი წვდომა მივიღოთ შრიფტების ზღვაზე და ამით მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ჩვენი ვებ – გვერდი. Google Fonts და სხვა შეკითხვების შესახებ შეგიძლიათ შეიტყოთ აქ https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311235523. მიუხედავად იმისა, რომ Google იქ განიხილავს მონაცემთა დაცვის საკითხებს, ის ნამდვილად არ შეიცავს დეტალურ ინფორმაციას მონაცემთა შენახვის შესახებ. შედარებით რთულია Google- ისგან შენახული მონაცემების შესახებ ზუსტი ინფორმაციის მიღება.

ასევე შეგიძლიათ დააჭიროთ რომელ მონაცემებს აფიქსირებს ზოგადად Google და რისთვის გამოიყენება ეს მონაცემები https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ წაიკითხე.

Google Analytics კონფიდენციალურობის დებულება

ჩვენს ვებგვერდზე ვიყენებთ ანალიზის თვალყურისდევნების ინსტრუმენტს Google Analytics (GA) ამერიკული კომპანიის Google Inc.– დან. ევროპული სივრცისთვის კომპანია Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) პასუხისმგებელია Google– ის ყველა სერვისზე. Google Analytics აგროვებს მონაცემებს თქვენი ქმედებების შესახებ ჩვენს ვებ – გვერდზე. მაგალითად, თუ დააჭირეთ ბმულს, ეს მოქმედება ინახება ქუქი – ფაილში და იგზავნება Google Analytics– ზე. Google Analytics- ისგან მიღებული ანგარიშების დახმარებით, ჩვენი ვებსაიტისა და მომსახურების უკეთესად მორგება შეგვიძლია თქვენს საჭიროებებზე. შემდეგში, ჩვენ უფრო დეტალურად განვიხილავთ თვალთვალის ინსტრუმენტს და, უპირველეს ყოვლისა, გაცნობებთ თუ რომელი მონაცემები ინახება და როგორ შეგიძლიათ ამის თავიდან ასაცილებლად.

რა არის google analytics

Google Analytics არის თვალთვალის ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება ჩვენს ვებ – გვერდზე ტრეფიკის ანალიზისთვის. იმისათვის, რომ Google Analytics იმუშაოს, თვალყურისდევნების კოდი არის ჩასმული ჩვენი ვებ – გვერდის კოდში. ჩვენი ვებსაიტის მონახულებისას, ეს კოდი აღწერს სხვადასხვა ქმედებებს, რომლებსაც ჩვენს ვებ – გვერდზე ახორციელებთ. ჩვენი ვებსაიტის დატოვებისთანავე ეს მონაცემები ეგზავნება Google Analytics სერვერს და ინახება იქ.

Google ამუშავებს მონაცემებს და ვიღებთ ანგარიშებს თქვენი მომხმარებლის ქცევის შესახებ. ეს მოხსენებები შეიძლება შეიცავდეს შემდეგს:

 • სამიზნე ჯგუფის ანგარიშები: სამიზნე ჯგუფების ანგარიშების საშუალებით, ჩვენ უკეთ ვიცნობთ ჩვენს მომხმარებლებს და უფრო ზუსტად ვიცით, ვინ არის დაინტერესებული ჩვენი მომსახურებით.
 • სარეკლამო ცნობები: სარეკლამო რეპორტები გვიმარტივებს ონლაინ რეკლამირების ანალიზს და გაუმჯობესებას.
 • შეძენის ანგარიშები: შეძენის შესახებ ანგარიშები გვაწვდის სასარგებლო ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია უფრო მეტი ადამიანი აღფრთოვანდეს ჩვენი მომსახურებით.
 • ქცევითი ანგარიშები: აქ ისწავლება ჩვენი ინტერაქციის შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია გვესმოდეს, თუ რომელ მარშრუტს იყენებთ ჩვენს საიტზე და რომელ ბმულებზე დააწკაპუნებთ
 • კონვერტაციის ანგარიშები: კონვერტაცია არის პროცესი, რომლის დროსაც თქვენ ახორციელებთ სასურველ მოქმედებას, მარკეტინგის წერილის საფუძველზე. მაგალითად, როდესაც სუფთა ვებ – გვერდის სტუმარი გახდებით მყიდველად ან გაზეთის აბონენტად. ამ ანგარიშების დახმარებით, ჩვენ შეგვიძლია გავეცნოთ იმას, თუ როგორ მიიღებთ ჩვენს მიერ ჩვენს მარკეტინგულ ზომებს. ასე გვინდა, რომ ჩვენი კონვერტაციის მაჩვენებელი გავზარდოთ.
 • რეალურ დროში მოხსენებები: აქ ყოველთვის დაუყოვნებლივ ვხვდებით, რა ხდება ჩვენს ვებ – გვერდზე. მაგალითად, ჩვენ ვხედავთ, რამდენი მომხმარებელი კითხულობს ამ ტექსტს.

რატომ ვიყენებთ Google Analytics- ს ჩვენს ვებგვერდზე?

ჩვენი ვებ – გვერდის მიზანი ნათელია: ჩვენ გვინდა შემოგთავაზოთ მაქსიმალურად კარგი მომსახურება. Google Analytics- ის სტატისტიკა და მონაცემები გვეხმარება ამ მიზნის მისაღწევად.

სტატისტიკურად შეფასებული მონაცემები გვაჩვენებს ჩვენი ვებ – გვერდის ძლიერი და სუსტი მხარეების მკაფიო სურათს. ერთი მხრივ, ჩვენი საიტის ოპტიმიზაცია შეგვიძლია, რათა დაინტერესებულმა ადამიანებმა უფრო ადვილად იპოვონ იგი Google- ში. მეორეს მხრივ, მონაცემები გვეხმარება უკეთ გავიგოთ, როგორც ვიზიტორი. ამიტომ ჩვენ კარგად ვიცით, რისი გაუმჯობესება გვჭირდება ჩვენს ვებ – გვერდზე, რათა შემოგთავაზოთ მაქსიმალურად კარგი მომსახურება. მონაცემები აგრეთვე გვეხმარება სარეკლამო და მარკეტინგული ზომების უფრო ინდივიდუალურად და ეფექტურად შესრულებაში. ყოველივე ამის შემდეგ, მხოლოდ აზრი აქვს ჩვენი პროდუქციისა და მომსახურების ჩვენებას იმ ადამიანებისთვის, ვინც მათით დაინტერესებულია.

რომელი მონაცემები ინახება Google Analytics- ის მიერ?

Google Analytics იყენებს თვალთვალის კოდს, რომ შექმნას შემთხვევითი, უნიკალური ID, რომელიც უკავშირდება თქვენს ბრაუზერის ქუქი-ფაილს. Google Analytics ასე გიცნობს თქვენ, როგორც ახალ მომხმარებელს. შემდეგ ჯერზე, როცა ჩვენს საიტს ეწვევით, თქვენ ჩაითვლებთ? დაბრუნდება? მომხმარებელი აღიარებულია. ყველა შეგროვებული მონაცემები ინახება მომხმარებლის ამ ID– სთან ერთად. ეს არის ფსევდონიმური მომხმარებლის პროფილების შეფასების ერთადერთი გზა.

ისეთი ტეგები, როგორიცაა ქუქი – ფაილები და აპის ინსტანციის პირადობის მოწმობები, თქვენს ვებ – გვერდზე თქვენს ურთიერთქმედებას ზომავს. ურთიერთქმედება არის ყველა სახის ქმედება, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ ჩვენს ვებ – გვერდზე. თუ ასევე იყენებთ Google- ის სხვა სისტემებს (მაგალითად, Google ანგარიშს), Google Analytics- ის მიერ გენერირებული მონაცემები შეიძლება დაუკავშირონ მესამე მხარის ქუქი-ფაილებს. Google არ გადასცემს Google Analytics– ის მონაცემებს, თუ ამას ჩვენ, როგორც ვებ – გვერდის ოპერატორი, არ დავამტკიცებთ. გამონაკლისები შეიძლება გაკეთდეს, თუ ამას კანონი მოითხოვს.

შემდეგი ანალიზები გამოიყენება Google Analytics- ის მიერ:

გვარი: _გაა
ღირებულება: 2.1326744211.152311235523-5
გამოყენება: სტანდარტულად, analytics.js იყენებს _ga ქუქი-ფაილს მომხმარებლის ID- ის შესანახად. ძირითადად, იგი გამოიყენება ვებსაიტის ვიზიტორების დიფერენცირებისთვის.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 წლის შემდეგ

გვარი: _გაიცინა
ღირებულება: 2.1687193234.152311235523-1
გამოყენება: ფუნთუშა ასევე გამოიყენება ვებსაიტის ვიზიტორების განასხვავებლად.
Ვადის გასვლის თარიღი: 24 საათის შემდეგ

გვარი: _gat_gtag_UA_
ღირებულება: 1
გამოყენება: გამოიყენება მოთხოვნის მაჩვენებლის შესამცირებლად. თუ Google Analytics მოწოდებულია Google Tag Manager- ის საშუალებით, ამ ქუქი-ფაილს ეწოდება _dc_gtm_ .
Ვადის გასვლის თარიღი: 1 წუთის შემდეგ

გვარი: AMP_TOKEN
ღირებულება: მითითებული არ არის
გამოყენება: ქუქი-ფაილს აქვს ჟეტონი, რომლითაც მომხმარებლის პირადობის მოწმობის მიღება შესაძლებელია AMP კლიენტის ID სერვისიდან. სხვა შესაძლო მნიშვნელობებში მითითებულია გასვლა, მოთხოვნა ან შეცდომა.
Ვადის გასვლის თარიღი: 30 წამის შემდეგ ერთ წლამდე

გვარი: __უტმა
ღირებულება: 1564498958.1564498958.1564498958.1
გამოყენება: ეს ქუქი-ფაილის გამოყენება შესაძლებელია ვებ – გვერდზე თქვენი ქცევის დასადგენად და მუშაობის გასაზომად. ქუქი-ფაილის განახლება ხდება Google Analytics– ში ინფორმაციის გაგზავნის დროს.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 წლის შემდეგ

გვარი: __utmt
ღირებულება: 1
გამოყენება: ფუნთუშა ჰგავს _gat_gtag_UA_- ს გამოიყენება მოთხოვნის სიჩქარის გასანადგურებლად.
Ვადის გასვლის თარიღი: 10 წუთის შემდეგ

გვარი: __უცლელი
ღირებულება: 3.10.1564498958
გამოყენება: ეს cookie გამოიყენება ახალი სესიების დასადგენად. იგი განახლდება ყოველ ჯერზე, როდესაც Google Analytics- ში ახალი მონაცემები ან ინფორმაცია იგზავნება.
Ვადის გასვლის თარიღი: 30 წუთის შემდეგ

გვარი: __utmc
ღირებულება: 167421564
გამოყენება: ეს ქუქი-ფაილს იყენებენ ვიზიტორების დასაბრუნებლად ახალი სესიების დასაყენებლად. ეს არის სესიის ქუქი ფაილები და ინახება მხოლოდ მანამდე, სანამ ბრაუზერს კვლავ დახურავთ.
Ვადის გასვლის თარიღი: ბრაუზერის დახურვის შემდეგ

გვარი: __utmz
ღირებულება: მ | utmccn = (რეფერალი) | utmcmd = რეფერალი | utmcct = /
გამოყენება: ფუნთუშა გამოიყენება ჩვენს ვებ – გვერდზე ტრეფიკის წყაროს დასადგენად. ეს ნიშნავს, რომ ნაჭდევები ინახავს საიდანაც შემოხვედით ჩვენს ვებგვერდზე. ეს შეიძლება ყოფილიყო სხვა გვერდი ან რეკლამა.
Ვადის გასვლის თარიღი: 6 თვის შემდეგ

გვარი: __utmv
ღირებულება: მითითებული არ არის
გამოყენება: Cookie გამოიყენება მომხმარებლის მომხმარებლის მონაცემების შესანახად. ის ყოველთვის განახლდება, როდესაც ინფორმაცია ეგზავნება Google Analytics- ს.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 წლის შემდეგ

Ანოტაცია: ამ ჩამონათვალს სრული პრეტენზია არ აქვს, რადგან Google განაგრძობს ქუქი – ფაილების არჩევას.

აქ გაჩვენებთ Google Analytics– ით შეგროვებული ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაცემების მიმოხილვას:

სითბოს რუკები: Google ქმნის ე.წ სითბოს რუკებს. Heatmaps აჩვენებს ზუსტად იმ ადგილებს, რომლებზეც დააწკაპუნებთ. ასე რომ, ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ სად იმყოფებით ჩვენს საიტზე? არიან

სესიის ხანგრძლივობა: Google განსაზღვრავს სესიის ხანგრძლივობას, როგორც დროს, რომელსაც თქვენ ატარებთ ჩვენს საიტზე საიტის დატოვების გარეშე. თუ 20 წუთის განმავლობაში უმოქმედო ხართ, სესია ავტომატურად მთავრდება.

ნახტომის სიჩქარე ნახტომის სიჩქარე: ჩვენ ვსაუბრობთ ნახტომზე, თუ ჩვენს ვებ – გვერდზე მხოლოდ ერთ გვერდს გადახედეთ და შემდეგ კვლავ დატოვებთ ჩვენს ვებ – გვერდს.

ანგარიშის შექმნა: ანგარიშის შექმნის ან ჩვენს ვებგვერდზე შეკვეთის შეტანისას, Google Analytics აგროვებს ამ მონაცემებს.

IP მისამართი: IP მისამართი ნაჩვენებია მხოლოდ შემოკლებული ფორმით, რათა არ მოხდეს მკაფიო დანიშვნის შესაძლებლობა.

ადგილმდებარეობა: ქვეყნისა და თქვენი სავარაუდო მდებარეობის დადგენა შესაძლებელია IP მისამართის საშუალებით. ეს პროცესი ასევე ცნობილია როგორც IP ადგილმდებარეობის განსაზღვრა.

Ტექნიკური ინფორმაცია: ტექნიკური ინფორმაცია, სხვა საკითხებთან ერთად, შეიცავს ბრაუზერის ტიპს, ინტერნეტ პროვაიდერს ან ეკრანის გარჩევადობას.

წარმოშობის წყარო: Google Analytics ან ჩვენ, რა თქმა უნდა, ასევე გვაინტერესებს რომელი ვებსაიტი ან რომელი რეკლამა მოხვედით ჩვენს საიტზე.

დამატებითი მონაცემები არის საკონტაქტო ინფორმაცია, ნებისმიერი რეიტინგი, მედიის თამაში (მაგ., როდესაც ჩვენს საიტზე ვიდეოს უკრავთ), შინაარსის გაზიარება სოციალური მედიის საშუალებით ან დამატება თქვენს რჩეულებში. სია არ აცხადებს სრულყოფილებას და მხოლოდ Google Analytics– ის მონაცემთა შენახვის ზოგად სახელმძღვანელოდ გვევლინება.

რამდენ ხანს და სად შეინახება მონაცემები?

Google– მა დაარიგა თქვენი სერვერები მთელ მსოფლიოში. სერვერების უმეტესობა ამერიკაში მდებარეობს და, შესაბამისად, თქვენი მონაცემები ძირითადად ამერიკულ სერვერებზე ინახება. აქ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ზუსტად სადაც მდებარეობს Google– ის მონაცემთა ცენტრები: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

თქვენი მონაცემები ნაწილდება სხვადასხვა ფიზიკურ მონაცემთა მატარებლებზე. ამას აქვს უპირატესობა, რომ მონაცემებზე წვდომა უფრო სწრაფად ხდება და უკეთ არის დაცული მანიპულირებისგან. ყველა Google მონაცემთა ცენტრს აქვს გადაუდებელი დახმარების პროგრამები თქვენი მონაცემებისთვის. თუ, მაგალითად, Google– ში აპარატურა ვერ მოხერხდა ან სტიქიური უბედურებები პარალიზებს სერვერებზე, Google– ში მომსახურების შეწყვეტის რისკი კვლავ დაბალია.

თქვენი მომხმარებლის მონაცემების შენახვის სტანდარტული პერიოდი 26 თვეა დადგენილი Google Analytics- ისთვის. შემდეგ თქვენი მომხმარებლის მონაცემები წაიშლება. ამასთან, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, თვითონ ვირჩევთ მომხმარებლის მონაცემების შენარჩუნების პერიოდს. ამისთვის ხუთი ვარიანტი გვაქვს:

 • წაშლა 14 თვის შემდეგ
 • წაშლა 26 თვის შემდეგ
 • წაშლა 38 თვის შემდეგ
 • 50 თვის შემდეგ წაშლა
 • არ არის ავტომატური წაშლა

მითითებული პერიოდის ამოწურვის შემდეგ, მონაცემები თვეში ერთხელ იშლება. შენარჩუნების ეს პერიოდი ვრცელდება თქვენს მონაცემებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ქუქი – ფაილებთან, მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო და სარეკლამო ID– ებთან (მაგ., DoubleClick დომენის cookie– ებიდან). ანგარიშის შედეგები ემყარება აგრეგირებულ მონაცემებს და ინახება მომხმარებლის მონაცემებისგან დამოუკიდებლად. აგრეგირებული მონაცემები არის ინდივიდუალური მონაცემების შერწყმა უფრო დიდ ერთეულში.

როგორ შემიძლია ჩემი მონაცემების წაშლა ან მონაცემთა შენახვის თავიდან აცილება?

ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის კანონის თანახმად, თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ ინფორმაცია თქვენი მონაცემების შესახებ, განაახლოთ, წაშალოთ ან შეზღუდოთ. გამოიყენეთ ბრაუზერის დამატება Google Analytics JavaScript– ის (ga.js, analytics.js, dc.js) დეაქტივაციისთვის, რომ Google Analytics არ გამოიყენოს თქვენი მონაცემები. შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ბრაუზერის დამატება ქვემოთ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ჩამოტვირთეთ და დააინსტალირეთ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს დანამატი მხოლოდ Google Analytics– ის მონაცემების დეაქტივირებას ახდენს.

თუ ზოგადად გსურთ ქუქი – ფაილების გამორთვა, წაშლა ან მართვა (Google Analytics– ისგან დამოუკიდებელი), თითოეული ბრაუზერისთვის არსებობს ცალკეული ინსტრუქციები:

Chrome: წაშალეთ, გაააქტიურეთ და მართეთ ქუქი – ფაილები Chrome– ში

Safari: მართეთ ქუქი-ფაილების და ვებსაიტების მონაცემები Safari– ით

Firefox: წაშალეთ ქუქი-ფაილები, რათა წაშალოთ მონაცემები, რომლებიც ვებსაიტებმა შეინახეს თქვენს კომპიუტერში

Internet Explorer: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

Microsoft Edge: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

Google Analytics არის აქტიური მონაწილე ევროკავშირი-აშშ კონფიდენციალურობის ფარის ჩარჩოში, რომელიც არეგულირებს პერსონალური მონაცემების სწორად და უსაფრთხოდ გადაცემას. ამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=311235523. ვიმედოვნებთ, რომ Google Analytics- ის მიერ მონაცემების დამუშავების შესახებ თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება შევძელით. თუ გსურთ გაიგოთ მეტი თვალთვალის სერვისის შესახებ, გირჩევთ ამ ორ ბმულს: http://www.google.com/analytics/terms/de.html და https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics IP ანონიმიზაცია

ჩვენ ამ ვებგვერდზე განვახორციელეთ Google Analytics- ის IP მისამართის ანონიმიზაცია. ეს ფუნქცია შეიქმნა Google- ის მიერ, რათა ამ ვებსაიტმა შეძლოს დაიცვას მონაცემთა დაცვის მოქმედი წესები და მონაცემთა დაცვის ადგილობრივი ორგანოების რეკომენდაციები, თუ ისინი კრძალავენ IP სრული მისამართის შენახვას. IP- ს ანონიმიზაცია ან ნიღბვა ხდება როგორც კი IP მისამართები მოვა Google Analytics მონაცემთა შეგროვების ქსელში და მონაცემების შენახვა ან დამუშავება მოხდება.

IP ანონიმიზაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Google Analytics- ი იუწყება დემოგრაფიული და საინტერესო ინტერესების შესახებ

ჩვენ ჩართეთ სარეკლამო ანგარიშების ფუნქციები Google Analytics- ში. დემოგრაფიული და ინტერესების ანგარიშები შეიცავს ინფორმაციას ასაკის, სქესის და ინტერესების შესახებ. ასე შეგვიძლია? ამ მონაცემების ინდივიდუალური მიკუთვნების გარეშე? უკეთესად გაეცანით ჩვენს მომხმარებლებს. შეგიძლიათ შეიტყოთ მეტი სარეკლამო ფუნქციების შესახებ https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

შეგიძლიათ გააკონტროლოთ თქვენი Google ანგარიშის საქმიანობისა და ინფორმაციის გამოყენება? რეკლამის პარამეტრები? ჩართული https://adssettings.google.com/authenticated დასრულება მონიშნეთ ველით.

Facebook-Pixel მონაცემთა დაცვის დეკლარაცია

ჩვენ ვიყენებთ Facebook პიქსელს Facebook– დან ჩვენს ვებ – გვერდზე. ჩვენ ჩვენს ვებგვერდზე განვახორციელეთ კოდი. Facebook პიქსელი არის ამონაწერი JavaScript კოდიდან, რომელშიც იტვირთება ფუნქციების კრებული, რომლითაც Facebook შეძლებს თვალყური ადევნოს თქვენს მომხმარებლის მოქმედებებს, იმ პირობით, რომ ჩვენს ვებგვერდზე მოხვედით Facebook რეკლამებით. მაგალითად, თუ პროდუქტს ყიდულობთ ჩვენს ვებგვერდზე, Facebook პიქსელი გააქტიურებულია და ინახავს თქვენს ქმედებებს ჩვენს ვებგვერდზე ერთ ან რამდენიმე ქუქი-ფაილში. ეს ქუქი – ფაილები საშუალებას აძლევს Facebook– ს, შეადაროს თქვენი მომხმარებლის მონაცემები (მომხმარებელთა მონაცემები, როგორიცაა IP მისამართი, მომხმარებლის ID) და თქვენი Facebook ანგარიშის მონაცემები. შემდეგ Facebook კვლავ წაშლის ამ მონაცემებს. შეგროვებული მონაცემები ანონიმურია და ჩვენი ნახვა არ შეიძლება და მათი გამოყენება მხოლოდ რეკლამების კონტექსტშია შესაძლებელი. თუ თქვენ თვითონ Facebook მომხმარებელი ხართ და შესული ხართ, თქვენს ვებ – გვერდზე თქვენი ვიზიტი ავტომატურად ენიჭება თქვენს Facebook– ის მომხმარებლის ანგარიშს.

ჩვენ გვინდა ჩვენი მომსახურებები და პროდუქტები ვაჩვენოთ მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც მათ ნამდვილად აინტერესებს. Facebook პიქსელების დახმარებით, ჩვენი სარეკლამო ზომები უკეთესად იქნება მორგებული თქვენს სურვილებსა და ინტერესებზე. ამ გზით, ფეისბუქის მომხმარებლები (იმ პირობით, თუ მათ პერსონალურად რეკლამირების ნება დართეს) ხედავენ შესაბამის რეკლამას. გარდა ამისა, Facebook იყენებს შეგროვებულ მონაცემებს ანალიზის მიზნით და საკუთარი რეკლამირებისთვის.

შემდეგში გაჩვენებთ ქუქი-ფაილებს, რომლებიც დაყენებულია ტესტის გვერდზე, Facebook პიქსელების ინტეგრირებით. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს მხოლოდ ქუქი-ფაილების ნიმუშია. სხვადასხვა ქუქი – ფაილების დაყენება ხდება ჩვენს ვებ – გვერდზე ურთიერთქმედების შესაბამისად.

გვარი: _ფბპ
ღირებულება: fb.1.1568287647279.257405483-6311235523-7
გამოყენება: ამ ქუქი-ფაილს Facebook იყენებს სარეკლამო პროდუქტების საჩვენებლად.
Ვადის გასვლის თარიღი: 3 თვის შემდეგ

გვარი: ფრ
ღირებულება: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf? 1.0.Bdeiuf.
გამოყენება: ეს ფუნთუშა გამოიყენება ისე, რომ Facebook– ის პიქსელებიც გამართულად მუშაობს.
Ვადის გასვლის თარიღი: 3 თვის შემდეგ

გვარი: კომენტარი_ავტორი_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062311235523-3
ღირებულება: ავტორის სახელი
გამოყენება: ეს cookie ინახავს ტექსტს და მომხმარებლის სახელს, რომელიც დატოვებს კომენტარს, მაგალითად.
Ვადის გასვლის თარიღი: 12 თვის შემდეგ

გვარი: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
ღირებულება: https%3A%2F%2Fwww.testseite?%2F (URL des Autors)
გამოყენება: ეს ფუნთუშა ინახავს ვებ – გვერდის URL– ს, რომელსაც მომხმარებელი შეაქვს ჩვენს ვებ – გვერდზე ტექსტების ველში.
Ვადის გასვლის თარიღი: 12 თვის შემდეგ

გვარი: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
ღირებულება: ავტორის ელ.ფოსტის მისამართი
გამოყენება: ეს ქუქი ფაილში ინახავს მომხმარებლის ელ.ფოსტის მისამართს, თუ მან ეს გაავრცელა ვებსაიტზე.
Ვადის გასვლის თარიღი: 12 თვის შემდეგ

Ანოტაცია: ზემოთ ნახსენები ქუქი-ფაილები ეხება მომხმარებლის ინდივიდუალურ ქცევას. Facebook– ში ცვლილებების გამორიცხვა არასდროს შეიძლება, განსაკუთრებით ქუქი – ფაილების გამოყენებისას.

თუ თქვენ შესული ხართ Facebook- ზე, შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი პარამეტრების რეკლამები ქვემოთ მოცემული სტატიების მიხედვით https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen შეცვალე საკუთარი თავი. თუ თქვენ არ ხართ ფეისბუქის მომხმარებელი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ ძირითადად მართეთ თქვენი გამოყენებაზე დაფუძნებული ონლაინ რეკლამა. აქ თქვენ გაქვთ პროვაიდერების გამორთვა ან გააქტიურება.

თუ გსურთ შეიტყოთ მეტი Facebook– ის მონაცემთა დაცვის შესახებ, გირჩევთ წაიკითხოთ კომპანიის საკუთარი სახელმძღვანელო მითითებები https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook ავტომატური გაფართოებული შედარება მონაცემთა დაცვის დეკლარაცია

ჩვენ ასევე გავააქტიურეთ ავტომატური მოწინავე შესატყვისი, როგორც Facebook pixel ფუნქციის ნაწილი. ეს პიქსელის ფუნქცია საშუალებას გვაძლევს გავაგზავნოთ შერეული ელ.ფოსტა, სახელები, სქესი, ქალაქი, შტატი, საფოსტო კოდი და დაბადების თარიღი ან ტელეფონის ნომერი, როგორც დამატებითი ინფორმაცია Facebook- ისთვის, იმ პირობით, რომ თქვენ მოგვაწოდეთ ეს მონაცემები. ეს აქტივაცია საშუალებას გვაძლევს Facebook– ზე კიდევ უფრო ზუსტად მოვერგოთ სარეკლამო კამპანიები იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჩვენი მომსახურებით ან პროდუქტებით არის დაინტერესებული.

ბიულეტენი მონაცემთა დაცვის დეკლარაცია

თუ თქვენ გამოიწერეთ ჩვენი ბიულეტენი, თქვენ გადასცემთ ზემოთ მოცემულ პირად მონაცემებს და გვაძლევთ უფლებას დაგიკავშირდეთ ელ.ფოსტით. ჩვენ ვიყენებთ ბიულეტენის დარეგისტრირების დროს შენახულ მონაცემებს და არ ვაძლევთ მას.

უნდა გამოწეროთ ბიულეტენი? ამის ბმული შეგიძლიათ იპოვოთ ყველა გაზეთის ბოლოში? შემდეგ ჩვენ წაშლით ყველა ინფორმაციას, რომელიც შენახულია გაზეთის რეგისტრაციისას.

MailChimp კონფიდენციალურობის დებულება

მრავალი სხვა ვებსაიტის მსგავსად, ჩვენს ვებგვერდზე ჩვენ ვიყენებთ საინფორმაციო ბიულეტენის კომპანიის MailChimp მომსახურებას. MailChimp- ს მართავს შპს The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. MailChimp– ის წყალობით, ჩვენ შეგვიძლია გამოგიგზავნოთ საინტერესო სიახლეები ახალი ამბების საშუალებით. MailChimp- ით ჩვენ არაფრის დაყენება არ დაგვჭირდება და მაინც შეგვიძლია ნამდვილად გამოვიყენოთ სასარგებლო ფუნქციები. შემდეგში ჩვენ უფრო დეტალურად განვიხილავთ ამ ელ.ფოსტის მარკეტინგის სერვისს და გაცნობებთ მონაცემთა დაცვის ყველაზე მნიშვნელოვან ასპექტებს.

რა არის MailChimp?

MailChimp არის ღრუბელზე დაფუძნებული ბიულეტენის მართვის სერვისი. ? ღრუბელზე დაფუძნებული? ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გვჭირდება MailChimp- ის დაყენება საკუთარ კომპიუტერზე ან სერვერზე. ამის ნაცვლად ვიყენებთ მომსახურებას IT ინფრასტრუქტურის საშუალებით? რომელია ინტერნეტში? გარე სერვერზე. პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების ამ მეთოდს ასევე უწოდებენ SaaS (პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც სერვისი).

MailChimp- ის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია აირჩიოთ ელ.ფოსტის სხვადასხვა ტიპების ფართო ასორტიმენტი. იმის მიხედვით, თუ რისი მიღწევა გვინდა ჩვენი ბიულეტენით, შეგვიძლია განვახორციელოთ ინდივიდუალური კამპანიები, რეგულარული კამპანიები, ავტოპასუხები (ავტომატური ელ.წერილი), A / B ტესტები, RSS კამპანიები (წინასწარ განსაზღვრულ დროში და სიხშირეზე გაგზავნა) და შემდგომი რეაგირება. კამპანიები.

რატომ ვიყენებთ MailChimp ჩვენს ვებ – გვერდზე?

ჩვენ, როგორც წესი, ვიყენებთ ბიულეტენის მომსახურებას, რათა შევძლოთ თქვენთან კონტაქტი. ჩვენ გვინდა გითხრათ, რა არის ახალი ჩვენთან ან რა მიმზიდველი შეთავაზებები გვაქვს ამჟამად ჩვენს პროგრამაში. ჩვენ ყოველთვის ვეძებთ უმარტივეს და საუკეთესო გადაწყვეტილებებს ჩვენი მარკეტინგული ზომების მისაღებად. ამ მიზეზის გამო, ჩვენ ასევე გადავწყვიტეთ გამოგვეყენებინა Mailchimp– ის საინფორმაციო ბიულეტენის მართვის სერვისი. მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამა ძალიან მარტივია, ის გთავაზობთ უამრავ სასარგებლო ფუნქციას. ამ გზით ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ საინტერესო და ლამაზი ბიულეტენი მოკლე დროში. შემოთავაზებული დიზაინის შაბლონებით, ჩვენ ვამზადებთ თითოეულ ბიულეტენს ინდივიდუალურად და? Responsive Design? - ის წყალობით. ჩვენი შინაარსი ასევე წაკითხულად და ლამაზად გამოჩნდება თქვენს სმარტფონზე (ან სხვა მობილური მოწყობილობაზე).

ისეთი საშუალებების წყალობით, როგორიცაა A / B ტესტი ან ფართო ანალიზის ვარიანტები, ჩვენ ძალიან სწრაფად ვხვდებით, თუ როგორ იღებთ ჩვენს ბიულეტენებს. ამ გზით ჩვენ შეგვიძლია რეაგირება საჭიროების შემთხვევაში და გავაუმჯობესოთ ჩვენი შეთავაზება ან მომსახურება.

კიდევ ერთი უპირატესობაა? Cloud სისტემა? Mailchimp- ისგან. მონაცემები არ ინახება და დამუშავდება პირდაპირ ჩვენს სერვერზე. ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მონაცემები გარე სერვერებიდან და ამ გზით დაზოგოთ ჩვენი შენახვის სივრცე. გარდა ამისა, ტექნიკური ძალისხმევა მნიშვნელოვნად დაბალია.

რომელ მონაცემებს ინახავს MailChimp?

შპს Rocket Science Group (MailChimp) ინარჩუნებს ონლაინ პლატფორმებს, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს დაგიკავშირდეთ (იმ პირობით, რომ გახდით ჩვენი ბიულეტენის გამოწერა). თუ ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით გახდით ჩვენი ბიულეტენის ხელმოწერილი, თქვენ ელ.ფოსტით დაადასტურებთ თქვენს წევრობის ფოსტას MailChimp– ისგან. ასე რომ MailChimp- მა ასევე დაადასტურა, რომ თქვენ ხართ? სიის პროვაიდერში? შეიყვანეთ, შესვლის თარიღი და თქვენი IP მისამართი შეინახება. MailChimp ასევე ინახავს თქვენს ელ.ფოსტის მისამართს, თქვენს სახელს, ფიზიკურ მისამართს და დემოგრაფიულ ინფორმაციას, როგორიცაა ენა ან ადგილმდებარეობა.

ეს ინფორმაცია გამოიყენება ელ.ფოსტის გამოსაგზავნად და MailChimp- ის გარკვეული სხვა ფუნქციების ჩასართავად (მაგალითად, ბიულეტენის შეფასება).

MailChimp ასევე უზიარებს ინფორმაციას მესამე მხარის პროვაიდერებს უკეთესი მომსახურებების უზრუნველსაყოფად. MailChimp ასევე უზიარებს გარკვეულ მონაცემებს მესამე მხარის სარეკლამო პარტნიორებთან, რათა უკეთ გააცნობიეროს მისი მომხმარებლების ინტერესები და პრობლემები, რომ უფრო მეტი შინაარსის და მიზნობრივი რეკლამირების უზრუნველყოფა მოხდეს.

ე.წ. "ვებ შუქურების" გამოყენება? (ეს არის მცირე გრაფიკა HTML ელ.ფოსტაში) MailChimp- ს შეუძლია დაადგინოს მოვიდა თუ არა ელ.ფოსტა, გახსნილია თუ არა იგი და დააწკაპუნეთ თუ არა ბმულებზე. მთელი ეს ინფორმაცია ინახება MailChimp სერვერებზე. ეს გვაძლევს სტატისტიკურ შეფასებებს და საშუალებას გვაძლევს ვნახოთ, რამდენად კარგად მიიღეთ ჩვენი ბიულეტენი. ამ გზით ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი შეთავაზება ბევრად უკეთ მოვერგოთ თქვენს სურვილებს და გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისი.

MailChimp- ს ასევე შეუძლია გამოიყენოს ეს მონაცემები საკუთარი სერვისის გასაუმჯობესებლად. მაგალითად, ამან შეიძლება ტრანსპორტირების ტექნიკური ოპტიმიზაცია ან მიმღების ადგილმდებარეობის (ქვეყნის) განსაზღვრა.

შემდეგი ქუქი-ფაილების დაყენება შეგიძლიათ Mailchimp- ს მიერ. ეს არ არის ქუქი-ფაილების სრული სია, არამედ სამაგალითო შერჩევა:

გვარი: AVESTA_ENVIRONMENT
ღირებულება: პროდ
გამოყენება: ეს ფუნთუშა აუცილებელია Mailchimp სერვისების უზრუნველსაყოფად. იგი ყოველთვის დგინდება, როდესაც მომხმარებელი დარეგისტრირდება გაზეთის საფოსტო სიაში.
Ვადის გასვლის თარიღი: სესიის დასრულების შემდეგ

გვარი: ak_bmsc
ღირებულება: F1766FA98C9BB9DE4A39F70A9E5EEAB55F6517348A7000001311235523-3
გამოყენება: ფუნთუშა გამოიყენება ადამიანის განასხვავებლად ბოტისგან. ეს საშუალებას იძლევა შეიქმნას უსაფრთხო ანგარიშები ვებსაიტის გამოყენების შესახებ.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 საათის შემდეგ

გვარი: bm_sv
ღირებულება: A5A322305B4401C2451FC22FFF547486 ~ FEsKGvX8eovCwTeFTzb8 // I3ak2Au?
გამოყენება: ქუქი-ჩანაწერი არის MasterPass Digital Wallet (MasterCard სერვისი) და გამოიყენება ვიზიტორებისთვის უსაფრთხო და მარტივი ვირტუალური გადახდის ტრანსაქციისთვის. ამისათვის მომხმარებელი ანონიმურად იდენტიფიცირებულია ვებგვერდზე.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 საათის შემდეგ

გვარი: _ დაბლა
ღირებულება: 8D545C8CCA4C3A50579014C449B045311235523-9
გამოყენება: უფრო დეტალური ინფორმაცია ვერ გაირკვა ამ ქუქი-ფაილის დანიშნულების შესახებ
Ვადის გასვლის თარიღი: ერთი წლის შემდეგ

ზოგჯერ შეიძლება მოხდეს, რომ ჩვენს ბიულეტენს გახსნით უკეთესი პრეზენტაციისთვის, მოცემული ბმულის საშუალებით. მაგალითად, თუ თქვენი ელ.ფოსტის პროგრამა არ მუშაობს ან ბიულეტენი არ არის სათანადოდ ნაჩვენები. შემდეგ ბიულეტენი გამოისახება MailChimp ვებსაიტზე. MailChimp საკუთარ საიტებზე იყენებს ქუქი-ფაილებს (მცირე ზომის ტექსტურ ფაილებს, რომლებიც თქვენს ბრაუზერში მონაცემებს ინახავს). პირადი მონაცემების დამუშავება შესაძლებელია MailChimp- ისა და მისი პარტნიორების მიერ (მაგ. Google Analytics). მონაცემთა შეგროვება ევალება MailChimp- ს და მასზე არანაირი გავლენა არ გვაქვს. ? ქუქის განცხადებაში? MailChimp- ისგან (ქვეშ: https://mailchimp.com/legal/cookies/) შეგიძლიათ გაიგოთ ზუსტად როგორ და რატომ იყენებს კომპანია ქუქი-ფაილებს.

რამდენ ხანს და სად შეინახება მონაცემები?

მას შემდეგ, რაც MailChimp არის ამერიკული კომპანია, ყველა შეგროვებული მონაცემები ასევე ინახება ამერიკულ სერვერებზე.

პრინციპში, მონაცემები მუდმივად ინახება Mailchimp- ის სერვერებზე და მხოლოდ მაშინ წაიშლება, როდესაც ამას მოითხოვთ. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი კონტაქტი წაშალოთ ჩვენს მიერ. ეს სამუდამოდ ამოიღებს თქვენს პირად მონაცემებს და ანონიმებს თქვენს Mailchimp ანგარიშებში. ამასთან, ასევე შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი მონაცემების წაშლა პირდაპირ MailChimp– დან. შემდეგ თქვენი ყველა მონაცემი წაიშლება იქ და ჩვენ მიიღებთ შეტყობინებას MailChimp- ისგან. ელ.ფოსტის მიღების შემდეგ, ჩვენ გვაქვს 30 დღე თქვენი კონტაქტის წასაშლელად ყველა დაკავშირებული ინტეგრაციიდან.

როგორ შემიძლია ჩემი მონაცემების წაშლა ან მონაცემთა შენახვის თავიდან აცილება?

შეგიძლიათ გააუქმოთ თანხმობა, რომ მიიღოთ ჩვენი ბიულეტენი ნებისმიერ დროს მიღებული ელ.ფოსტის ფარგლებში, დააჭირეთ ღილაკს ქვემოთ მოცემულ სფეროში. თუ გამოწერილი გაქვთ ხელმოწერის გაუქმების ბმულზე დაწკაპუნებით, თქვენი მონაცემები წაიშლება MailChimp- დან.

თუ MailChimp ვებსაიტზე მოხვდებით ჩვენი ბიულეტენის ბმულის საშუალებით, ხოლო თქვენს ბრაუზერში დაყენებულია ქუქი – ფაილები, ამ ქუქი – ფაილების წაშლა ან გაუქმება შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს.

გამორთვა ან წაშლა ცოტა განსხვავებულად მუშაობს, რაც დამოკიდებულია ბრაუზერში. შემდეგ ინსტრუქციებში ნაჩვენებია თუ როგორ უნდა მართოთ ქუქი – ფაილები თქვენს ბრაუზერში:

Chrome: წაშალეთ, გაააქტიურეთ და მართეთ ქუქი – ფაილები Chrome– ში

Safari: მართეთ ქუქი-ფაილების და ვებსაიტების მონაცემები Safari– ით

Firefox: წაშალეთ ქუქი-ფაილები, რათა წაშალოთ მონაცემები, რომლებიც ვებსაიტებმა შეინახეს თქვენს კომპიუტერში

Internet Explorer: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

Microsoft Edge: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

თუ ზოგადად არ გინდათ ქუქი-ფაილები, შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ ის ყოველთვის გაცნობებთ როდის უნდა დააყენოთ ქუქი-ფაილების შექმნა. ამ გზით, თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ თითოეული ინდივიდუალური ქუქი-ფაილისთვის, დაუშვათ თუ არა ეს.

MailChimp არის აქტიური მონაწილე ევროკავშირი-აშშ კონფიდენციალურობის ფარის ჩარჩოში, რომელიც არეგულირებს პერსონალური მონაცემების სწორად და უსაფრთხო გადაცემას. ამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&tid=311235523. ქუქი-ფაილების გამოყენების შესახებ შეგიძლიათ შეიტყოთ მისამართზე MailChimp https://mailchimp.com/legal/cookies/, მონაცემთა დაცვის შესახებ ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ მისამართზე: MailChimp (კონფიდენციალურობა), მისამართზე: https://mailchimp.com/legal/privacy/ წაიკითხე.

Google AdSense კონფიდენციალურობის დებულება

ჩვენ ვიყენებთ Google AdSense– ს ამ ვებ – გვერდზე. ეს არის სარეკლამო პროგრამა Google Inc.– ისგან. ევროპაში Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) პასუხისმგებელია Google– ის ყველა სერვისზე. Google AdSense- ის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ რეკლამები ამ ვებსაიტზე, რომლებიც ემთხვევა ჩვენს თემას. ჩვენ გთავაზობთ რეკლამას, რომელიც იდეალურად წარმოადგენს რეალურ დამატებით ღირებულებას თქვენთვის. Google AdSense– ის შესახებ ამ მონაცემთა დაცვის დეკლარაციის დროს ჩვენ ავუხსნით, თუ რატომ ვიყენებთ Google AdSense– ს ჩვენს ვებ – გვერდზე, რომელი მონაცემები დამუშავდება და ინახება თქვენს მიერ და როგორ შეგიძლიათ აღკვეთოთ ამ მონაცემთა შენახვა.

რა არის Google AdSense?

Google AdSense სარეკლამო პროგრამა არსებობს 2003 წლიდან. Google Ads- ის (ადრე: Google AdWords )გან განსხვავებით, აქ საკუთარი თავის რეკლამირებას ვერ შეძლებთ. რეკლამები ნაჩვენებია ისეთ ვებსაიტებზე, როგორებიცაა ჩვენი, Google AdSense– ის საშუალებით. ამ სარეკლამო სერვისის ყველაზე დიდი უპირატესობა ზოგიერთ სხვებთან შედარებით ის არის, რომ Google AdSense გიჩვენებთ მხოლოდ ჩვენს შინაარსთან შესაბამის რეკლამებს. Google- ს აქვს საკუთარი ალგორითმი, რომელიც ითვლის რომელ რეკლამებს ნახავთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვსურს შემოგთავაზოთ მხოლოდ ის რეკლამა, რომელიც გაინტერესებთ და დამატებით ღირებულებას გთავაზობთ. თქვენი ინტერესებიდან ან თქვენი მომხმარებლის ქცევიდან და ჩვენი შეთავაზების საფუძველზე, Google ამოწმებს, თუ რომელი რეკლამაა შესაფერისი ჩვენი ვებსაიტისა და ჩვენი მომხმარებლისთვის. ამ ეტაპზე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი რეკლამების შერჩევაში. ჩვენ გთავაზობთ მხოლოდ სარეკლამო ადგილს ჩვენს ვებ – გვერდზე. ნაჩვენები რეკლამის შერჩევა ხდება Google- ის მიერ. 2013 წლის აგვისტოდან ჩვენებები ასევე მოერგო შესაბამის ინტერფეისს. ეს ნიშნავს, მიუხედავად იმისა, ეწვევით ჩვენს ვებსაიტს თქვენი სმარტფონიდან, კომპიუტერიდან თუ ლეპტოპიდან, ეკრანები ეგუება თქვენს მოწყობილობას.

რატომ ვიყენებთ Google AdSense- ს ჩვენს ვებგვერდზე?

მაღალი ხარისხის ვებ – გვერდის მართვას დიდი თავდადება და ძალისხმევა სჭირდება. ძირითადად, ჩვენ არასოდეს დავამთავრეთ მუშაობა ჩვენს ვებ – გვერდზე. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ჩვენი საიტი და შევინარჩუნოთ ის მაქსიმალურად განახლებული. რა თქმა უნდა, ამ სამუშაოებით გვინდა ეკონომიკური წარმატების მიღწევაც. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რეკლამები შემოსავლის წყაროდ გამოგვეყენებინა. ჩვენთვის ყველაზე მთავარია, არ შევაწუხოთ თქვენი ვებ – გვერდის მონახულება ამ რეკლამებით. Google AdSense- ის დახმარებით, თქვენ შემოგთავაზებთ მხოლოდ რეკლამას, რომელიც ემთხვევა ჩვენს თემებს და თქვენს ინტერესებს.

ვებსაიტისთვის Google ინდექსირების მსგავსად, ბოტი იკვლევს ჩვენს ვებ – გვერდზე შესაბამის შინაარსს და შესაბამის შეთავაზებებს. შემდეგ რეკლამირების შინაარსი მორგებულია და წარმოდგენილია ვებგვერდზე. რეკლამისა და ვებსაიტის შინაარსთან დაკავშირებული გადაფარვების გარდა, AdSense ასევე მხარს უჭერს ინტერესებზე დაფუძნებულ სამიზნედ. ეს ნიშნავს, რომ Google ასევე იყენებს თქვენს მონაცემებს თქვენთვის მორგებული რეკლამირების შესათავაზებლად. ამ გზით თქვენ მიიღებთ რეკლამას, რომელიც იდეალურად გთავაზობთ რეალურ დამატებით ღირებულებას და უფრო დიდი შანსი გვაქვს მივიღოთ ცოტა რამ.

რა მონაცემებს ინახავს Google AdSense?

ქუქი-ფაილების გამოყენებასთან ერთად, სხვათა შორის, Google AdSense- ს შეუძლია აჩვენოს თქვენთვის მორგებული რეკლამა. ქუქი – ფაილები არის პატარა ტექსტური ფაილი, რომელიც ინახავს გარკვეულ ინფორმაციას თქვენს კომპიუტერში.

AdSense– ში, ქუქი – ფაილების მიზანია უკეთესი რეკლამირება. ქუქი – ფაილები არ შეიცავს პერსონალურად ამოცნობილ ინფორმაციას. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ Google იყენებს ისეთ მონაცემებს, როგორიცაა „ფსევდონიმი ფუნთუშების პირადობის მოწმობები“? (სახელი ან სხვა საიდენტიფიკაციო მახასიათებელი შეიცვალა ფსევდონიმით) ან IP მისამართები განიხილება, როგორც პირადად ამოცნობილი ინფორმაცია. ამასთან, GDPR- ის ფარგლებში, ეს მონაცემები შეიძლება ჩაითვალოს პერსონალურ მონაცემებად. Google AdSense ყოველი შთაბეჭდილების შემდეგ უგზავნის ქუქი-ფაილს ბრაუზერს (ეს ყოველთვის ხდება რეკლამის ნახვისას), თითოეული დაწკაპუნებით და ყველა სხვა აქტივობით, რომელიც იწვევს Google AdSense სერვერზე ზარს. თუ ბრაუზერი მიიღებს ქუქი-ფაილს, ის იქ შეინახება.

AdSense– ის ნაწილად, მესამე მხარის პროვაიდერებმა შეიძლება გარკვეულ ვითარებაში განათავსონ და წაიკითხონ ქუქი – ფაილები თქვენს ბრაუზერში ან გამოიყენონ ვებ – შუქურები, რათა შეინახოთ მონაცემები, რომელსაც ისინი იღებენ ვებ – გვერდზე რეკლამირების საშუალებით. ვებ – შუქურები არის პატარა გრაფიკა, რომელიც ქმნის ჟურნალის ფაილის ანალიზს და ჟურნალი ფაილის ჩაწერას. ეს ანალიზი საშუალებას იძლევა სტატისტიკური შეფასება მოხდეს ონლაინ მარკეტინგისთვის.

Google- ს შეუძლია გამოიყენოს ეს ქუქი – ფაილები, რათა შეაგროვოს გარკვეული ინფორმაცია თქვენი მომხმარებლის ქცევის შესახებ ჩვენს ვებ – გვერდზე. Ესენი მოიცავს:

 • ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა გაუმკლავდეთ რეკლამას (დაწკაპუნებები, შთაბეჭდილებები, მაუსის მოძრაობები)
 • ინფორმაცია იმის შესახებ, უკვე გამოჩნდა თუ არა რეკლამა თქვენს ბრაუზერში, დროის უფრო ადრეულ მონაკვეთში. ეს მონაცემები ხელს შეგიწყობთ რეკლამის უფრო ხშირად ნახვაში.

ამით, Google აანალიზებს და აფასებს მონაცემებს ნაჩვენები სარეკლამო მასალისა და თქვენი IP მისამართის შესახებ. Google იყენებს მონაცემებს, პირველ რიგში, რეკლამის ეფექტურობის გასაზომად და სარეკლამო შეთავაზების გასაუმჯობესებლად. ეს მონაცემები არ უკავშირდება არცერთ პერსონალურ მონაცემს, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს Google- ს თქვენს შესახებ Google- ის სხვა სერვისების საშუალებით.

შემდეგში წარმოგიდგენთ ქუქი-ფაილებს, რომლებსაც Google AdSense იყენებს თვალთვალისთვის. აქ ჩვენ ვგულისხმობთ საცდელ ვებსაიტს, რომელშიც მხოლოდ Google AdSense არის დაინსტალირებული: 

გვარი: უიდი
ღირებულება: 891269189311235523-8
გამოყენება: ქუქი-ფაილის შენახვა ხდება adform.net დომენის ქვეშ. ის უზრუნველყოფს მკაფიოდ მინიჭებულ, მანქანით შექმნილ მომხმარებლის ID- ს და აგროვებს მონაცემებს ჩვენს ვებ – გვერდზე არსებული საქმიანობის შესახებ.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 თვის შემდეგ

გვარი: გ.
ღირებულება: 1
გამოყენება: ეს ქუქი-ფაილის იდენტიფიცირება ხდება თქვენი ბრაუზერის ქუქი – ფაილების მიღებაზე. ქუქი-ფაილის შენახვა ხდება დომენის track.adform.net- ის ქვეშ.
Ვადის გასვლის თარიღი: 1 თვის შემდეგ

გვარი: სიდ
ღირებულება: 8912691894970695056,0,0,0,0
გამოყენება: ეს ქუქი ფაილში ინახება domain.adform.net დომენში, წარმოადგენს კლიენტის ID– ს და გამოიყენება თქვენთვის რეკლამის გასაუმჯობესებლად. მას შეუძლია უფრო შესაბამისი რეკლამირება მოახდინოს ვიზიტორზე და ხელს უწყობს კამპანიის მუშაობის ანგარიშების გაუმჯობესებას.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 თვის შემდეგ

გვარი: IDE
ღირებულება: zOtj4TWxwbFDjaATZ2TzNaQmxrU311235523-1
გამოყენება: ქუქი-ფაილის შენახვა ხდება Doubleclick.net დომენის ქვეშ. იგი გამოიყენება თქვენი ქმედებების რეგისტრაციისთვის რეკლამის ნახვის ან მასზე დაჭერის შემდეგ. ეს საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ რამდენად კარგად მიიღებენ რეკლამა ჩვენს ვიზიტორებს.
Ვადის გასვლის თარიღი: 1 თვის შემდეგ

გვარი: ტესტის_მცხვარი
ღირებულება: მითითებული არ არის
გამოყენება: იყენებთ? Test_cookie? შეგიძლიათ შეამოწმოთ, მხარს უჭერს თუ არა თქვენი ბრაუზერი ქუქი – ფაილებს ქუქი-ფაილის შენახვა ხდება Doubleclick.net დომენის ქვეშ.
Ვადის გასვლის თარიღი: 1 თვის შემდეგ

გვარი: CT592996
ღირებულება:733366
გამოყენება: ინახება adform.net დომენის ქვეშ. ქუქი-ფაილის დაყენება ხდება რეკლამის ღილაკზე დაჭერისთანავე. ამ cookie- ს გამოყენების შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია ვერ გაირკვა.
Ვადის გასვლის თარიღი: ერთი საათის შემდეგ

Ანოტაცია: ამ ჩამონათვალს სრული პრეტენზია არ აქვს, რადგან გამოცდილებამ აჩვენა, რომ Google ისევ და ისევ ცვლის მათი ქუქი-ფაილების არჩევას.

რამდენ ხანს და სად შეინახება მონაცემები?

Google აფიქსირებს თქვენს IP მისამართს და თქვენს ვებ – გვერდზე განხორციელებულ სხვადასხვა აქტივობას. ქუქი – ფაილები ინახავს ამ ინფორმაციას ინტერაქციის შესახებ ჩვენს ვებ – გვერდზე. Google– ის თანახმად, კომპანია აგროვებს და ინახავს უსაფრთხოდ მოწოდებულ ინფორმაციას აშშ – ის Google– ის შიდა სერვერებზე.

თუ არ გაქვთ Google ანგარიში ან არ ხართ შესული, Google ჩვეულებრივ ინახავს თქვენს ბრაუზერში შეგროვებულ მონაცემებს უნიკალური იდენტიფიკატორით (ID). ქუქი – ფაილებში შენახული უნიკალური პირადობის მოწმობები გამოიყენება, მაგალითად, პერსონალურად რეკლამირების უზრუნველსაყოფად. თუ Google ანგარიშში ხართ შესული, Google- ს ასევე შეუძლია პერსონალური მონაცემების შეგროვება.

შეგიძლიათ წაშალოთ ზოგიერთი მონაცემი, რომელსაც Google ინახავს ნებისმიერ დროს (იხილეთ შემდეგი განყოფილება). ქუქი – ფაილებში შენახული ინფორმაციის უმეტესი ნაწილი ავტომატურად წაიშლება გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ამასთან, არსებობს მონაცემები, რომელსაც Google უფრო დიდხანს ინახავს. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც Google– ს ეკონომიკური ან იურიდიული მიზეზების გამო გარკვეული მონაცემების შენახვა განუსაზღვრელი, უფრო დიდი ხნის განმავლობაში უწევს.

როგორ შემიძლია ჩემი მონაცემების წაშლა ან მონაცემთა შენახვის თავიდან აცილება?

თქვენ ყოველთვის გაქვთ შესაძლებლობა წაშალოთ ან გამორთოთ თქვენს კომპიუტერში არსებული ქუქი – ფაილები. რამდენად ზუსტად მუშაობს ეს დამოკიდებულია თქვენს ბრაუზერზე.

თქვენს ბრაუზერში ნახავთ ინსტრუქციას, თუ როგორ უნდა მართოთ ქუქი-ფაილები.

Chrome: წაშალეთ, გაააქტიურეთ და მართეთ ქუქი – ფაილები Chrome– ში

Safari: მართეთ ქუქი-ფაილების და ვებსაიტების მონაცემები Safari– ით

Firefox: წაშალეთ ქუქი-ფაილები, რათა წაშალოთ მონაცემები, რომლებიც ვებსაიტებმა შეინახეს თქვენს კომპიუტერში

Internet Explorer: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

Microsoft Edge: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

თუ ზოგადად არ გინდათ ქუქი-ფაილები, შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ ის ყოველთვის გაცნობებთ როდის უნდა დააყენოთ ქუქი-ფაილების შექმნა. ამ გზით, თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ თითოეული cookie– სთვის, დაუშვათ თუ არა cookie. ამ ბრაუზერის დანამატის ჩამოტვირთვისა და ინსტალაციით https://support.google.com/ads/answer/7395996 ყველა არის? სარეკლამო ქუქი-ფაილები? გამორთულია. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ ქუქი-ფაილების გამორთვით თქვენ ხელს არ შეუშლით რეკლამირებას, მხოლოდ პერსონალიზებულ რეკლამას.

თუ გაქვთ Google ანგარიში, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ვებგვერდზე https://adssettings.google.com/authenticated პერსონალურად რეკლამირებული დეაქტივაცია. აქაც გააგრძელებთ რეკლამების ნახვას, მაგრამ ეს უკვე აღარ არის მორგებული თქვენს ინტერესებზე. მიუხედავად ამისა, რეკლამები გამოჩნდება რამდენიმე ფაქტორის საფუძველზე, როგორიცაა თქვენი მდებარეობა, ბრაუზერის ტიპი და გამოყენებული საძიებო ტერმინები.

თქვენ ხედავთ, თუ ძირითადად რომელ მონაცემებს აგროვებს Google და რისთვის იყენებენ ამ მონაცემებს https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ წაიკითხე.

Google Ads (Google AdWords) კონვერტაციის თვალთვალის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენ ვიყენებთ Google Ads- ს (ადრე Google AdWords), როგორც ონლაინ მარკეტინგის ღონისძიებას, ჩვენი პროდუქციისა და მომსახურების რეკლამირებისთვის. ჩვენ გვსურს მეტი ადამიანი გააცნობიეროს ჩვენი შეთავაზებების მაღალი ხარისხი ინტერნეტში. Google Ads– ის საშუალებით ჩვენი სარეკლამო ღონისძიებების ფარგლებში, ჩვენ ვიყენებთ Google Inc.– ის გარდაქმნის თვალთვალს ჩვენს ვებ – გვერდზე. თუმცა ევროპაში Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) პასუხისმგებელია Google– ის ყველა სერვისზე. თვალყურისდევნების ამ უფასო ინსტრუმენტის საშუალებით, ჩვენ უკეთესად შეგვიძლია მოვაწყოთ ჩვენი სარეკლამო შეთავაზება თქვენს ინტერესებსა და საჭიროებებზე. შემდეგ სტატიაში გვინდა უფრო დეტალურად განვიხილოთ, თუ რატომ ვიყენებთ კონვერტაციის თვალთვალს, რომელი მონაცემები ინახება და როგორ შეგიძლიათ აღკვეთოთ მონაცემთა შენახვა.

რა არის Google Ads კონვერტაციის თვალის დევნება?

Google Ads (ყოფილი Google AdWords) არის Google Inc.– ის შიდა სარეკლამო სისტემა. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ ჩვენი შეთავაზების ხარისხში და გვინდა რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაეცნოს ჩვენს ვებ – გვერდს. ონლაინ სფეროში Google Ads გთავაზობთ საუკეთესო პლატფორმას ამისათვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე გვსურს ზუსტი მიმოხილვა მივიღოთ ჩვენი სარეკლამო კამპანიების ხარჯ-სარგებელის ფაქტორის შესახებ. ამიტომ ჩვენ ვიყენებთ Google Ads კონვერტაციის თვალყურისდევნების ინსტრუმენტს.

მაგრამ სინამდვილეში რა არის გარდაქმნა? გარდაქმნა ხდება მაშინ, როდესაც თქვენ ხდებით წმინდა დაინტერესებული ვებსაიტის ვიზიტორიდან და ხდება აქტიური ვიზიტორი. ეს ყოველთვის ხდება, როდესაც ჩვენს რეკლამას დააწკაპუნებთ და შემდეგ სხვა ქმედებას აპირებთ, მაგალითად, ჩვენს ვებ – გვერდზე მონახულებისას. Google– ის გარდაქმნის თვალყურისდევნების საშუალებით ჩვენ ვაფიქსირებთ რა ხდება მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი დააწკაპუნებს ჩვენს Google Ads რეკლამაზე. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, ყიდულობენ პროდუქტები, იყენებენ თუ არა მომსახურებებს, ან დარეგისტრირებულან თუ არა მომხმარებლები ჩვენს ბიულეტენში.

რატომ ვიყენებთ Google Ads კონვერტაციის თვალის დევნებას ჩვენს ვებ – გვერდზე?

ჩვენ ვიყენებთ Google Ads- ს, რომ სხვა ვებსაიტებზე ჩვენი შეთავაზების შესახებ ყურადღება გავამახვილოთ. მიზანი ის არის, რომ ჩვენი სარეკლამო კამპანიები მხოლოდ იმ ადამიანებს აღწევს, ვინც ჩვენი შეთავაზებებით არის დაინტერესებული. გარდაქმნის თვალყურისდევნების საშუალებით, ჩვენ ვხედავთ, რომელი საკვანძო სიტყვები, რეკლამები, სარეკლამო ჯგუფები და კამპანიები იწვევს მომხმარებლის სასურველ ქმედებებს. ჩვენ ვხედავთ, რამდენი მომხმარებელი ურთიერთობს ჩვენს რეკლამასთან მოწყობილობაში და შემდეგ გარდაქმნის. ეს მონაცემები საშუალებას გვაძლევს გამოვთვალოთ ჩვენი დანახარჯების და სარგებელის ფაქტორი, გავზომოთ ინდივიდუალური სარეკლამო ღონისძიებების წარმატება და, შესაბამისად, ჩვენი ონლაინ მარკეტინგული ზომების ოპტიმიზაცია. გარდა ამისა, მიღებული მონაცემების დახმარებით, ჩვენ შეგვიძლია ვებგვერდი თქვენთვის უფრო საინტერესო გავხადოთ და ჩვენი სარეკლამო შეთავაზება კიდევ უფრო ინდივიდუალურად მოვაწყოთ თქვენს საჭიროებებზე.

რა მონაცემებს ინახავს Google Ads კონვერტაციის თვალთვალი?

ჩვენს ვებგვერდზე ინტეგრირებულია კონვერტაციის თვალყურის დევნების ტეგი ან კოდის ფრაგმენტი, რათა მომხმარებლის გარკვეული ქმედებების უკეთ გაანალიზება შევძლოთ. თუ ახლა დააჭირეთ ჩვენს ერთ-ერთ Google Ads რეკლამას, "კონვერტაციის?" ქუქი-ფაილის შენახვა ხდება თქვენს კომპიუტერში (ჩვეულებრივ თქვენს ბრაუზერში) ან მობილურ მოწყობილობაზე. ინახება Google დომენის მიერ. ქუქი – ფაილები არის პატარა ტექსტური ფაილი, რომელიც ზოგავს ინფორმაციას თქვენს კომპიუტერში.

აქ მოცემულია Google– ის გარდაქმნის თვალთვალის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქუქი – ფაილების მონაცემები:

გვარი: გარდასახვა
ღირებულება: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ311235523-3
გამოყენება: ეს cookie ინახავს ყველა გარდაქმნას, რომელსაც ჩვენს საიტზე ახორციელებთ მას შემდეგ, რაც ჩვენთან მოხვალთ Google რეკლამის საშუალებით.
Ვადის გასვლის თარიღი: 3 თვის შემდეგ

გვარი: _გაკი
ღირებულება: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
გამოყენება: ეს არის კლასიკური Google Analytics ფუნთუშა და გამოიყენება ჩვენს ვებ – გვერდზე სხვადასხვა მოქმედებების ჩასაწერად.
Ვადის გასვლის თარიღი: 3 თვის შემდეგ

Ანოტაცია: _Gac ფუნთუშა მხოლოდ Google Analytics- თან დაკავშირებით გამოჩნდება. ზემოხსენებული სია არ ამბობს სრულყოფილებას, რადგან Google არაერთხელ იყენებს სხვა ქუქი-ფაილებს ანალიტიკური შეფასებისთვის.

როგორც კი ჩვენს ვებგვერდზე შეასრულებთ მოქმედებას, Google ცნობს ქუქი-ფაილს და ინახავს თქვენს მოქმედებას, როგორც ე.წ. გარდაქმნას. სანამ ჩვენს ვებგვერდზე სერფინგის რეჟიმში იმყოფებით და ქუქი-ფაილის ვადა არ ამოიწურა, ჩვენ და Google ვაცნობიერებთ, რომ ჩვენი Google Ads რეკლამის საშუალებით დაგვხვდით. ქუქი-ფაილის წაკითხვა ხდება და გადაეგზავნება Google Ads- ს კონვერტაციის მონაცემებით. ასევე შესაძლებელია სხვა ქუქი-ფაილების გამოყენება კონვერტაციის გასაზომად. Google Ads კონვერტაციის თვალის დევნება დახვეწა და გაუმჯობესებულია Google Analytics– ის დახმარებით. რეკლამებისთვის, რომელსაც Google აჩვენებს ვებგვერდის სხვადასხვა ადგილას, ქუქი-ფაილებს, რომელზეც არის სახელი? __ gads? ან? _გაკ? დადგენილი. 2017 წლის სექტემბრიდან, ანალიტიკური ანალიზის საიტის მიერ ინახება სხვადასხვა ინფორმაცია კამპანიის შესახებ _gac ქუქი-ფაილთან ერთად ფუნთუშა ინახავს ამ მონაცემებს, როგორც კი ეწვევით ჩვენს ერთ-ერთ გვერდს, რომლისთვისაც შეიქმნა Google Ads ავტომატური თეგება. Google დომენებისთვის დაყენებული ქუქი – ფაილებისგან განსხვავებით, Google– ს შეუძლია ამ კონვერტაციის ქუქი – ფაილების წაკითხვა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩვენს ვებ – გვერდზე ხართ. ჩვენ არ ვაგროვებთ და ვერ ვიღებთ რაიმე პერსონალურ მონაცემებს. ჩვენ ვიღებთ Google- ის ანგარიშს სტატისტიკური შეფასებით. მაგალითად, ჩვენ ვიგებთ მომხმარებლების საერთო რაოდენობაზე, ვინც დააწკაპუნეს ჩვენს რეკლამაზე და ვხედავთ, რომელი სარეკლამო ზომები მიიღო.

რამდენ ხანს და სად შეინახება მონაცემები?

ამ ეტაპზე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ გავლენა არ გვაქვს იმაზე, თუ როგორ იყენებს Google შეგროვებულ მონაცემებს. Google– ის მონაცემებით, მონაცემები იშიფრება და ინახება უსაფრთხო სერვერებზე. უმეტეს შემთხვევაში, კონვერტაციის ქუქი-ფაილების მოქმედების ვადა 30 დღის შემდეგ იწურება და არ გადასცემს რაიმე პერსონალურ მონაცემს. ქუქი-ფაილების სახელით? გარდაქმნა? და? _გაკ? (რომელიც გამოიყენება Google Analytics– თან დაკავშირებით) მოქმედების ვადაა 3 თვე.

როგორ შემიძლია ჩემი მონაცემების წაშლა ან მონაცემთა შენახვის თავიდან აცილება?

თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა აირჩიოთ Google Ads კონვერტაციის თვალის დევნება. თუ თქვენი ბრაუზერის საშუალებით გააქტიურებთ Google- ის კონვერტაციის მიკვლევის ქუქი-ფაილს, თქვენ დაბლოკავთ კონვერტაციის თვალყურისდევნებას. ამ შემთხვევაში თქვენ არ მოხვდებით თვალთვალის ინსტრუმენტის სტატისტიკაში. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეცვალოთ ქუქი ფაილების პარამეტრები თქვენს ბრაუზერში. თითოეული ბრაუზერისთვის ეს ცოტა განსხვავებულად მუშაობს. თქვენს ბრაუზერში ნახავთ ინსტრუქციას, თუ როგორ უნდა მართოთ ქუქი-ფაილები.

Chrome: წაშალეთ, გაააქტიურეთ და მართეთ ქუქი – ფაილები Chrome– ში

Safari: მართეთ ქუქი-ფაილების და ვებსაიტების მონაცემები Safari– ით

Firefox: წაშალეთ ქუქი-ფაილები, რათა წაშალოთ მონაცემები, რომლებიც ვებსაიტებმა შეინახეს თქვენს კომპიუტერში

Internet Explorer: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

Microsoft Edge: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

თუ ზოგადად არ გინდათ ქუქი-ფაილები, შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ ის ყოველთვის გაცნობებთ როდის უნდა დააყენოთ ქუქი-ფაილების შექმნა. ამ გზით, თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ თითოეული cookie– სთვის, დაუშვათ თუ არა cookie. ამ ბრაუზერის დანამატის ჩამოტვირთვისა და ინსტალაციით https://support.google.com/ads/answer/7395996 ყველა არის? სარეკლამო ქუქი-ფაილები? გამორთულია. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ ქუქი-ფაილების გამორთვით თქვენ ხელს არ შეუშლით რეკლამირებას, მხოლოდ პერსონალიზებულ რეკლამას.

ამერიკული ევროპული მონაცემთა დაცვის ხელშეკრულების "Privacy Shield" სერტიფიცირების საშუალებით, ამერიკულმა ჯგუფმა Google LLC უნდა შეასრულოს ევროკავშირში მოქმედი მონაცემთა დაცვის კანონები. თუ გსურთ შეიტყოთ მეტი ინფორმაცია Google– ის მონაცემთა დაცვის შესახებ, ჩვენ გირჩევთ მონაცემთა Google– ის ზოგად დეკლარაციას: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

WP სტატისტიკის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენ ვიყენებთ WP სტატისტიკის ანალიზის დანამატს ჩვენს ვებგვერდზე. ეს დანამატი შეიმუშავა Veronalabs- მა (5460 W Main St, Verona, NY 13478, შეერთებული შტატები), ამერიკული პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია. ამ მოდულის საშუალებით ჩვენ ვიღებთ მარტივ სტატისტიკას იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ თქვენ, როგორც მომხმარებელი, ჩვენს ვებგვერდს. მონაცემთა დაცვის ამ დეკლარაციაში ჩვენ უფრო დეტალურად განვიხილავთ ანალიზის ინსტრუმენტს და გაჩვენებთ რომელი მონაცემები სად ინახება და რამდენ ხანს.

რა არის WP სტატისტიკა?

ეს დანამატი არის ანალიზის პროგრამა, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ვებსაიტებისთვის, რომლებიც იყენებენ WordPress შინაარსის მართვის სისტემას. WordPress გვეხმარება ვებსაიტის მარტივად რედაქტირებაში, პროგრამირების ცოდნის გარეშეც. მაგალითად, WP სტატისტიკას შეუძლია შეაგროვოს მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენ ხანს დარჩებით ჩვენს ვებგვერდზე, რომელ ქვე-გვერდებს ეწვიეთ, რამდენი ვიზიტორია ვებსაიტზე ან რომელი ვებსაიტიდან მოხვედით ჩვენთან. WP- ს სტატისტიკის მიხედვით არცერთი ქუქი არ არის მითითებული და შეგროვებული მონაცემებით თქვენ ვერ ამოიცნობთ პიროვნებას.

რატომ ვიყენებთ WP სტატისტიკას?

WP სტატისტიკის დახმარებით, ჩვენ ვიღებთ მარტივ სტატისტიკას, რომელიც გვეხმარება ვებსაიტი კიდევ უფრო საინტერესო და უკეთესი გავხადოთ თქვენთვის. ჩვენი ვებსაიტი და მასზე შემოთავაზებული შინაარსი, პროდუქტები და / ან მომსახურება მაქსიმალურად უნდა აკმაყოფილებდეს თქვენს მოთხოვნებსა და სურვილებს. ამ მიზნის მისაღწევად, რა თქმა უნდა, ასევე უნდა გავერკვეთ სად უნდა გავაკეთოთ ცვლილებები და ცვლილებები. მიღებული სტატისტიკა გვეხმარება ერთი ნაბიჯით მივუახლოვდეთ ამ მიზანს.

რა მონაცემებს ინახავს WP Statistics?

WP Statistics არ ადგენს ქუქი – ფაილებს და შეგროვებული მონაცემები ქმნის მხოლოდ ჩვენს ვებ – გვერდზე ანონიმური ფორმის გამოყენების სტატისტიკას. WP სტატისტიკა ასევე ანონიმებს თქვენს IP მისამართს. თქვენ ვერ ამოგიცნობთ როგორც პიროვნებას.

WP სტატისტიკა აგროვებს ვიზიტორთა მონაცემებს (ე.წ. Visitos´Data), როდესაც თქვენი ვებ-ბრაუზერი უკავშირდება ჩვენს ვებ სერვერს. ეს მონაცემები ინახება ჩვენს მონაცემთა ბაზაში ჩვენს სერვერზე. ეს მოიცავს, მაგალითად:

 • ხელმისაწვდომი ვებსაიტის მისამართი (URL)
 • ბრაუზერის და ბრაუზერის ვერსია
 • გამოყენებული ოპერაციული სისტემა
 • ადრე მონახულებული გვერდის მისამართი (URL) (რეფერირების URL)
 • მასპინძლის სახელი და მოწყობილობის IP მისამართი, საიდანაც ხდება წვდომა
 • Თარიღი და დრო
 • ქვეყნის / ქალაქის ინფორმაცია
 • ვიზიტორების რაოდენობა, რომლებიც მოდის საძიებო სისტემიდან
 • ვებსაიტზე ყოფნის ხანგრძლივობა
 • დაწკაპუნებები ვებსაიტზე

მონაცემები არ გადაეცემა და არ გაიყიდება.

რამდენ ხანს და სად შეინახება მონაცემები?

ყველა მონაცემი ადგილობრივად ინახება ჩვენს ვებ სერვერზე. მონაცემები ინახება ჩვენს ვებ სერვერზე, სანამ აღარ იქნება საჭირო ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნებისთვის.

როგორ შემიძლია ჩემი მონაცემების წაშლა ან მონაცემთა შენახვის თავიდან აცილება?

თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს მიიღოთ ინფორმაცია, შესწორება ან წაშლა და შეზღუდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება. ასევე შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თქვენი თანხმობა მონაცემთა დამუშავებაზე.

ახლა ჩვენ მოგაწოდეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მონაცემთა დამუშავების შესახებ WP Analytics- ის მიერ. იმის გამო, რომ დანამატი არ იყენებს ქუქი-ფაილებს და სტატისტიკური ანალიზის მონაცემები ადგილობრივად ინახება ვებ სერვერში, თქვენი მონაცემების დამუშავება აქ ძალიან ფრთხილად ხდება. თუ გსურთ შეიტყოთ მეტი WP Analytics– ის შესახებ, უნდა წაიკითხოთ კომპანიის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შემდეგ მისამართზე: https://wp-statistics.com/privacy-and-policy/ შეხედე.

ჩასმული სოციალური მედიის ელემენტები მონაცემთა დაცვის დეკლარაცია

ჩვენ ვაერთიანებთ სოციალური მედიის სერვისის ელემენტებს ჩვენს ვებ – გვერდზე, სურათების, ვიდეოებისა და ტექსტების სანახავად.
ამ ელემენტების ჩვენების გვერდების მონახულებისას, თქვენი ბრაუზერიდან მონაცემები გადადის შესაბამის სოციალური მედიის სერვისში და ინახება იქ. ამ მონაცემებზე წვდომა არ გვაქვს.
შემდეგი ბმულები გადაგიყვანთ შესაბამისი სოციალური მედიის სერვისების გვერდებზე, სადაც განმარტებულია, თუ როგორ ამუშავებენ ისინი თქვენს მონაცემებს:

Facebook- ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენ ვიყენებთ Facebook– ის შერჩეულ ინსტრუმენტებს ჩვენს ვებ – გვერდზე. Facebook არის სოციალური მედიის ქსელი, რომელსაც მართავს შპს Facebook Ireland, Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland. ამ ინსტრუმენტების დახმარებით, ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ თქვენთვის და ის ადამიანები, ვინც ჩვენი პროდუქტებით და მომსახურებით არიან დაინტერესებულნი, საუკეთესო შეთავაზება. ქვემოთ მოცემულია Facebook– ის სხვადასხვა ინსტრუმენტების მიმოხილვა, რომელი მონაცემები ეგზავნება Facebook– ს და როგორ შეგიძლიათ წაშალოთ ეს მონაცემები.

რა არის ფეისბუქის საშუალებები?

გარდა მრავალი სხვა პროდუქტისა, ფეისბუქი გთავაზობთ ე.წ. "ფეისბუქის ბიზნეს ინსტრუმენტებს"? საათზე ეს არის Facebook- ის ოფიციალური სახელი. მაგრამ რადგან ეს ტერმინი თითქმის არ არის ცნობილი, ჩვენ გადავწყვიტეთ მათ მხოლოდ Facebook ინსტრუმენტები დავარქვათ. Ესენი მოიცავს:

 • ფეისბუქის პიქსელი
 • სოციალური დანამატები (როგორიცაა ღილაკი? მოსწონს? ან? გაზიარება?)
 • Facebook შესვლა
 • ანგარიშის ნაკრები
 • API (პროგრამირების ინტერფეისი)
 • SDK (პროგრამირების ინსტრუმენტების კრებული)
 • პლატფორმის ინტეგრაცია
 • დანამატები
 • კოდები
 • სპეციფიკაციები
 • დოკუმენტაცია
 • ტექნოლოგიები და მომსახურება

ეს საშუალებები საშუალებას აძლევს Facebook- ს გააფართოოს მომსახურება და მიიღოს ინფორმაცია მომხმარებლის საქმიანობის შესახებ Facebook- ის გარეთ.

რატომ ვიყენებთ Facebook– ის საშუალებებს ჩვენს ვებ – გვერდზე?

ჩვენ მხოლოდ ჩვენი მომსახურებისა და პროდუქტების ჩვენება გვინდა იმ ადამიანებისთვის, ვინც მათ ნამდვილად აინტერესებს. რეკლამების (Facebook რეკლამების) საშუალებით ჩვენ ზუსტად ამ ადამიანებს მივაწვდინებთ. ამასთან, იმისთვის, რომ მომხმარებლებს შეძლონ შესაბამისი რეკლამირების ჩვენება, Facebook– ს სჭირდება ინფორმაცია ხალხის სურვილებისა და საჭიროებების შესახებ. ინფორმაცია მომხმარებლის ქცევის შესახებ (და საკონტაქტო ინფორმაცია) კომპანიისთვის ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებ – გვერდზე. შედეგად, Facebook აგროვებს მომხმარებლის უკეთეს მონაცემებს და შეუძლია დაინტერესებულ პირებს აჩვენოს სწორი რეკლამა ჩვენი პროდუქციის ან მომსახურების შესახებ. ამრიგად, ეს საშუალებები საშუალებას აძლევს სპეციალურ სარეკლამო კამპანიებს Facebook– ზე.

Facebook ჩვენს ვებ – გვერდზე უწოდებს მონაცემებს თქვენი ქცევის შესახებ? ღონისძიების მონაცემები?. ეს ასევე გამოიყენება გაზომვისა და ანალიზის სერვისებისთვის. Facebook– ს შეუძლია ამის გაკეთება ჩვენი სახელით? ჩვენი სარეკლამო კამპანიის გავლენის შესახებ. ანალიზი ასევე უკეთეს ცოდნას გვაძლევს იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს მომსახურებებს, ვებსაიტს ან პროდუქტებს. ეს საშუალებას გვაძლევს, ჩვენი ვებსაიტის შესახებ თქვენი მომხმარებლის გამოცდილების ოპტიმიზირება, ამ რამდენიმე საშუალებით. მაგალითად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სოციალური დანამატები ჩვენს საიტზე პირდაპირ Facebook- ზე შინაარსის გასაზიარებლად.

რომელი მონაცემები ინახება Facebook– ის ხელსაწყოებით?

Facebook– ის ინდივიდუალური ინსტრუმენტების გამოყენებით შესაძლებელია პირადი მონაცემების (მომხმარებლის მონაცემები) გაგზავნა Facebook– ზე. გამოყენებული ინსტრუმენტებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია გაგზავნოთ მომხმარებლის მონაცემები, როგორიცაა სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და IP მისამართი.

Facebook იყენებს ამ ინფორმაციას მონაცემების შედარებისათვის თქვენს მიერ გადაცემულ მონაცემებთან (თუ თქვენ Facebook- ის წევრი ხართ). სანამ მომხმარებლის მონაცემები გადაეცემა Facebook- ს, ხდება ე.წ. ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ზომის მონაცემთა ჩანაწერი შეიძლება გარდაიქმნას სიმბოლოების სიმებად. ეს ასევე გამოიყენება მონაცემების დაშიფვრისთვის.

საკონტაქტო ინფორმაციის გარდა, ღონისძიების მონაცემები? გადაეცემა. ქვეშ? თარიღის მონაცემები? ეხება ინფორმაციას, რომელსაც ვიღებთ თქვენს შესახებ ჩვენს ვებ – გვერდზე. მაგალითად, რომელ ქვე-გვერდებს სტუმრობთ ან რომელ პროდუქტებს ყიდულობთ ჩვენგან. Facebook არ უზიარებს მის მიერ მიღებულ ინფორმაციას მესამე პირებს (მაგალითად, რეკლამის განმთავსებლებს), თუ კომპანიას არ აქვს აშკარა ნებართვა ან იურიდიულად არის ვალდებული ამის გაკეთება. ? თარიღის თარიღები? ასევე შეიძლება დაუკავშირდეს საკონტაქტო დეტალებს. ეს საშუალებას აძლევს Facebook- ს, შემოგთავაზოთ უკეთესი პერსონალური რეკლამა. უკვე აღნიშნული შედარების პროცესის შემდეგ, Facebook კვლავ წაშლის საკონტაქტო მონაცემებს.

იმისათვის, რომ რეკლამების ოპტიმიზირებული გზით მიწოდება შეძლოს, Facebook იყენებს მხოლოდ ღონისძიების მონაცემებს, თუ ეს კომბინირებულია სხვა მონაცემებთან (რომლებიც Facebook- მა სხვაგვარად დააფიქსირა). Facebook ასევე იყენებს ამ ღონისძიების მონაცემებს უსაფრთხოების, დაცვის, განვითარების და კვლევის მიზნით. ამ მონაცემების დიდი ნაწილი გადაეცემა Facebook- ს ქუქი-ფაილების საშუალებით. ქუქი – ფაილები არის პატარა ტექსტური ფაილები, რომლებიც გამოიყენება მონაცემთა ან ინფორმაციის ბრაუზერებში შესანახად. გამოყენებული ინსტრუმენტებიდან და თუ არა Facebook- ის წევრი, თქვენს ბრაუზერში შეიქმნება ქუქი-ფაილების განსხვავებული რაოდენობა. ინდივიდუალური ფეისბუქის ხელსაწყოების აღწერით, ჩვენ ვრცლად დაწვრილებით გავეცნობით ინდივიდუალურ ფეისბუქის ქუქი-ფაილებს. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ზოგადი ინფორმაცია Facebook cookies- ის გამოყენების შესახებ აქ https://www.facebook.com/policies/cookies.

რამდენ ხანს და სად შეინახება მონაცემები?

პრინციპში, Facebook ინახავს მონაცემებს, სანამ აღარ არის საჭირო საკუთარი სერვისებისა და Facebook პროდუქტებისთვის. Facebook- ს სერვერები აქვს მთელ მსოფლიოში, სადაც ინახება თქვენი მონაცემები. ამასთან, მომხმარებელთა მონაცემები წაიშლება 48 საათის განმავლობაში, მათი პირადი მომხმარებლის მონაცემებთან შედარების შემდეგ.

როგორ შემიძლია ჩემი მონაცემების წაშლა ან მონაცემთა შენახვის თავიდან აცილება?

მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის შესაბამისად, თქვენ გაქვთ ინფორმაციის ინფორმაციის, კორექტირების, პორტაბელურობისა და წაშლის უფლება.

მონაცემები მთლიანად წაიშლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მთლიანად წაშლით თქვენს Facebook ანგარიშს. თქვენი Facebook ანგარიშის წაშლა ასე მუშაობს:

1) Facebook- ის მარჯვენა მხარეს, დააჭირეთ პარამეტრებს.

2) შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს? თქვენი Facebook ინფორმაცია? მარცხენა სვეტში.

3) ახლა დააჭირეთ? გამორთვა და წაშლა?.

4) ახლა აირჩიეთ? წაშალოთ ანგარიში? შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს? შემდეგი და ანგარიშის წაშლა?

5) ახლა შეიყვანეთ თქვენი პაროლი, დააჭირეთ ღილაკს? შემდეგი? და შემდეგ? წაშალოთ ანგარიში?

მონაცემთა შენახვა, რომელსაც Facebook იღებს ჩვენი საიტის საშუალებით, სხვა საკითხებთან ერთად, ქუქი – ფაილების საშუალებით ხდება (მაგ., სოციალური დანამატებით). თქვენს ბრაუზერში შეგიძლიათ ინდივიდუალური ან ყველა ქუქი – ფაილის დეაქტივაცია, წაშლა ან მართვა. იმის მიხედვით, თუ რომელ ბრაუზერს იყენებთ, ეს სხვადასხვა გზით მუშაობს. შემდეგ ინსტრუქციებში ნაჩვენებია თუ როგორ უნდა მართოთ ქუქი – ფაილები თქვენს ბრაუზერში:

Chrome: წაშალეთ, გაააქტიურეთ და მართეთ ქუქი – ფაილები Chrome– ში

Safari: მართეთ ქუქი-ფაილების და ვებსაიტების მონაცემები Safari– ით

Firefox: წაშალეთ ქუქი-ფაილები, რათა წაშალოთ მონაცემები, რომლებიც ვებსაიტებმა შეინახეს თქვენს კომპიუტერში

Internet Explorer: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

Microsoft Edge: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

თუ ზოგადად არ გინდათ ქუქი-ფაილები, შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ ის ყოველთვის გაცნობებთ როდის უნდა დააყენოთ ქუქი-ფაილების შექმნა. ამ გზით, თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ თითოეული ინდივიდუალური ქუქი-ფაილისთვის, დაუშვათ თუ არა ეს.

Facebook არის ევროკავშირი-აშშ კონფიდენციალურობის ფარის ჩარჩოს აქტიური მონაწილე, რომელიც არეგულირებს პერსონალური მონაცემების სწორად და უსაფრთხოდ გადაცემას. ამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენ მოგიტანეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია Facebook– ის ინსტრუმენტების გამოყენებისა და მონაცემთა დამუშავების შესახებ. თუ გსურთ შეიტყოთ მეტი იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებს Facebook თქვენს მონაცემებს, ჩვენ გირჩევთ მონაცემთა მითითებებს აქ https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Facebook- ის სოციალური დანამატების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ე.წ. სოციალური დანამატები Facebook Inc.– დან ჩვენს ვებ – გვერდზეა განთავსებული. ამ ღილაკების ამოცნობა შეგიძლიათ Facebook– ის კლასიკური ლოგოთი, მაგალითად, ღილაკი „მოსწონთ“ (ხელი აწეული ცერით) ან წმინდა „Facebook plug-in“ ეტიკეტით. სოციალური დანამატი Facebook- ის მცირე ნაწილია, რომელიც ინტეგრირებულია ჩვენს გვერდზე. თითოეულ დანამატს აქვს საკუთარი ფუნქცია. ყველაზე ხშირად გამოყენებული ფუნქციებია ნაცნობი ღილაკები "Like" და "Share".

შემდეგ სოციალურ დანამატებს გვთავაზობს Facebook:

 • ღილაკი "შენახვა"
 • ? მომწონს? ღილაკი, გააზიარეთ, გაგზავნეთ და ციტირებით
 • გვერდის დანამატი
 • კომენტარები
 • მესინჯერის დანამატი
 • ჩასმული პოსტები და ვიდეო პლეერები
 • ჯგუფური დანამატი

ჩართულია https://developers.facebook.com/docs/plugins თქვენ ნახავთ უფრო მეტ ინფორმაციას ინდივიდუალური დანამატების გამოყენების შესახებ. ჩვენ ვიყენებთ სოციალურ დანამატებს, ერთი მხრივ, რომ შემოგთავაზოთ უკეთესი გამოცდილება ჩვენს საიტზე, მეორე მხრივ, რადგან Facebook- ს შეუძლია გამოიყენოს ისინი ჩვენი რეკლამების ოპტიმიზაციისთვის.

თუ თქვენ გაქვთ Facebook ანგარიში ან facebook.com ადრე მოინახულეთ, Facebook- მა უკვე დააყენა მინიმუმ ერთი cookie თქვენს ბრაუზერში. ამ შემთხვევაში, თქვენი ბრაუზერი ამ ქუქი-ფაილის საშუალებით აგზავნის ინფორმაციას Facebook- ზე, როგორც კი ეწვევით ჩვენს საიტს ან ურთიერთქმედებით სოციალურ დანამატებთან (მაგალითად, ღილაკი "მოსწონთ").

მიღებული ინფორმაცია წაიშლება ან ანონიმური იქნება 90 დღის განმავლობაში. Facebook- ის თანახმად, ეს მონაცემები შეიცავს თქვენს IP მისამართს, რომელ ვებსაიტს ეწვიეთ, თარიღს, დროს და თქვენს ბრაუზერთან დაკავშირებულ სხვა ინფორმაციას.

იმისათვის, რომ Facebook– მა არ შეგროვდეს ბევრი მონაცემები ჩვენს ვებ – გვერდზე თქვენი ვიზიტის დროს და დააკავშიროს იგი Facebook– ის მონაცემებთან, თქვენ უნდა გამოხვიდეთ Facebook– დან ვებ – გვერდის მონახულებისას.

თუ თქვენ არ ხართ შესული Facebook- ში ან არ გაქვთ Facebook ანგარიში, თქვენი ბრაუზერი ნაკლებ ინფორმაციას უგზავნის Facebook- ს, რადგან ნაკლები Facebook cookies გაქვთ. ამის მიუხედავად, მონაცემები, როგორიცაა თქვენი IP მისამართი ან ვებსაიტი, რომელსაც სტუმრობთ, შეიძლება გადაეცეს Facebook- ს. ჩვენ პირდაპირ გვსურს აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ არ ვიცით მონაცემთა ზუსტი შინაარსი. ამასთან, ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად გაცნობოთ მონაცემთა დამუშავების შესახებ ცოდნის თანამედროვე დონის გათვალისწინებით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ თუ როგორ იყენებს Facebook– ის მონაცემებს კომპანიის მონაცემთა პოლიტიკაში https://www.facebook.com/about/privacy/update წაიკითხე.

შემდეგი ქუქი-ფაილები მითითებულია თქვენს ბრაუზერში, როგორც მინიმუმ, როდესაც ვებსაიტს სტუმრობთ სოციალური დანამატებით Facebook– იდან:

გვარი: dpr
ღირებულება: მითითებული არ არის
გამოყენება: ეს ფუნთუშა გამოიყენება სოციალური დანამატებისთვის, რათა იმუშაონ ჩვენს ვებ – გვერდზე.
Ვადის გასვლის თარიღი: სესიის დასრულების შემდეგ

გვარი: ფრ
ღირებულება: 0jieyh4311235523c2GnlufEJ9..Bde09j? 1.0.Bde09j
გამოყენება: ფუნთუშა ასევე აუცილებელია დანამატების სათანადო ფუნქციონირებისთვის.
Ვადის გასვლის თარიღი:: 3 თვის შემდეგ

Ანოტაცია: ეს ქუქი – ფაილები დაყენებულია ტესტის შემდეგ, მაშინაც კი, თუ თქვენ არ ხართ Facebook– ის წევრი.

თუ თქვენ შესული ხართ Facebook- ზე, შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი პარამეტრების რეკლამები ქვემოთ მოცემული სტატიების მიხედვით https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen შეცვალე საკუთარი თავი. თუ თქვენ არ ხართ ფეისბუქის მომხმარებელი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ძირითადად მართეთ თქვენი გამოყენებაზე დაფუძნებული ონლაინ რეკლამა. აქ თქვენ გაქვთ პროვაიდერების გამორთვა ან გააქტიურება.

თუ გსურთ შეიტყოთ მეტი Facebook– ის მონაცემთა დაცვის შესახებ, გირჩევთ წაიკითხოთ კომპანიის საკუთარი სახელმძღვანელო მითითებები https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook- ის სისტემაში შესვლის კონფიდენციალურობის დებულება

ჩვენს საიტზე ინტეგრირებულია Facebook– ის პრაქტიკული შესვლა. თქვენ მარტივად შეგიძლიათ შეხვიდეთ ჩვენთან თქვენი Facebook ანგარიშით სხვა მომხმარებლის ანგარიშის შექმნის გარეშე. თუ გადაწყვეტთ დარეგისტრირდეთ Facebook შესვლის საშუალებით, თქვენ გადამისამართდებით სოციალური მედიის ქსელში Facebook. იქ შედიხართ Facebook– ის მომხმარებლის მონაცემების გამოყენებით. შესვლის ეს პროცედურა ზოგავს მონაცემებს თქვენი ან თქვენი მომხმარებლის ქცევის შესახებ და გადასცემს მას Facebook- ზე.

მონაცემების შესანახად, Facebook იყენებს სხვადასხვა ქუქი-ფაილებს. შემდეგში, ჩვენ გაჩვენებთ ყველაზე მნიშვნელოვან ქუქი-ფაილებს, რომლებიც დაყენებულია თქვენს ბრაუზერში ან უკვე არსებობს, როდესაც ჩვენს საიტზე შედიხართ Facebook შესვლის საშუალებით:

გვარი: ფრ
ღირებულება: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j? 1.0.Bde09j
გამოყენება: ეს ფუნთუშა გამოიყენება ისე, რომ სოციალური მოდული ჩვენს ვებ – გვერდზე მაქსიმალურად კარგად მუშაობს.
Ვადის გასვლის თარიღი: 3 თვის შემდეგ

გვარი: დათრ
ღირებულება: 4Jh7XUA2311235523SEmPsSfzCOO4JFFl
გამოყენება: Facebook ადგენს "datr" ქუქი-ფაილს, როდესაც ვებ-ბრაუზერი შევა facebook.com– ზე, და cookie დაგეხმარებათ იდენტიფიცირება შესვლის აქტივობებისა და მომხმარებლის დაცვაში.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 წლის შემდეგ

გვარი: _ js_datr
ღირებულება: წაიშალა
გამოყენება: ამ სესიის ქუქი ფაილს ადგენს თვალთვალის მიზნით, მაშინაც კი, თუ თქვენ არ გაქვთ Facebook ანგარიში ან გამოსული ხართ.
Ვადის გასვლის თარიღი: სესიის დასრულების შემდეგ

Ანოტაცია: ჩამოთვლილი ქუქი – ფაილები მხოლოდ Facebook– ისთვის ხელმისაწვდომი ქუქი – ფაილების მცირე არჩევანია. სხვა ქუქი-ფაილებია, მაგალითად, _ fbp, sb ან wd. სრული სია შეუძლებელია, რადგან Facebook- ს აქვს ქუქი-ფაილების დიდი რაოდენობა და მათ ცვალებად იყენებს.

Facebook შესვლა გთავაზობთ ერთის მხრივ სწრაფი და მარტივი რეგისტრაციის პროცესს, მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა გავუზიაროთ მონაცემები Facebook- ს. ეს საშუალებას გვაძლევს უკეთესად მოვერგოთ ჩვენი შეთავაზებები და აქციები თქვენს ინტერესებსა და საჭიროებებზე. მონაცემები, რომელსაც ამ გზით ვიღებთ Facebook– დან, არის საჯარო მონაცემები, როგორიცაა

 • შენი ფეისბუქის სახელი
 • თქვენი პროფილის სურათი
 • შენახული ელ.ფოსტის მისამართი
 • მეგობრების სიები
 • ღილაკის დეტალები (მაგალითად? Like? Button)
 • დაბადების თარიღი
 • ენა
 • საცხოვრებელი ადგილი

ამის სანაცვლოდ, ჩვენ ჩვენს Facebook- ს ვაწვდით ინფორმაციას თქვენი საქმიანობის შესახებ. ეს მოიცავს ინფორმაციას იმ მოწყობილობის შესახებ, რომელსაც იყენებთ, რომელი ქვეგვერდები ეწვიეთ ჩვენს საიტზე ან რომელი პროდუქტები შეიძინეთ ჩვენგან.

Facebook შესვლის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით მონაცემთა დამუშავებას. ამ შეთანხმების გაუქმება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. თუ გსურთ შეიტყოთ მეტი ინფორმაცია Facebook– ის მიერ მონაცემთა დამუშავების შესახებ, გირჩევთ Facebook– ის მონაცემთა დაცვის დეკლარაციას შემდეგ მისამართზე: https://de-de.facebook.com/policy.php.

თუ თქვენ შესული ხართ Facebook- ზე, შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი პარამეტრების რეკლამები ქვემოთ მოცემული სტატიების მიხედვით https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen შეცვალე საკუთარი თავი.

ინსტაგრამის კონფიდენციალურობის დებულება

ჩვენს ვებ – გვერდზე ინსტაგრამის ფუნქციები ჩავსვით. Instagram არის სოციალური მედია პლატფორმა, რომელსაც მართავს შპს Instagram, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, აშშ. Instagram– ი 2012 წლიდან არის Facebook Inc.– ის შვილობილი კომპანია და არის Facebook– ის პროდუქტი. ჩვენს ვებ – გვერდზე ინსტაგრამის შინაარსის ჩანერგვას ეწოდება embedding. ეს საშუალებას გვაძლევს პირდაპირ ჩვენს ვებ – გვერდზე გაჩვენოთ შინაარსი, როგორიცაა ღილაკები, ფოტოები ან ვიდეოები Instagram– დან. როდესაც ეწვიეთ ჩვენს ვებ – გვერდს, რომელშიც ინტეგრირებულია Instagram– ის ფუნქცია, მონაცემები გადაეცემა Instagram– ს, ინახება და დამუშავდება. Instagram იყენებს იგივე სისტემებსა და ტექნოლოგიებს, როგორც Facebook. თქვენი მონაცემები დამუშავდება Facebook- ის ყველა კომპანიაში.

შემდეგში, ჩვენ გვსურს დაწვრილებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რატომ აგროვებს Instagram მონაცემებს, რა მონაცემებს წარმოადგენს ეს და როგორ შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად აკონტროლოთ მონაცემთა დამუშავება. ვინაიდან ინსტაგრამი ეკუთვნის Facebook Inc.- ს, ჩვენს ინფორმაციას ვიღებთ ერთი მხრივ, ინსტაგრამის სახელმძღვანელო პრინციპებიდან, ასევე მეორეს მხრივ, თვითონ მონაცემების სახელმძღვანელოდან.

რა არის ინსტაგრამი

ინსტაგრამი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სოციალური ქსელის ქსელია. Instagram აერთიანებს ბლოგის უპირატესობებს აუდიოვიზუალური პლატფორმების უპირატესობებთან, როგორიცაა YouTube ან Vimeo. შეგიძლიათ? Insta? (როგორც ბევრი მომხმარებელი შემთხვევით უწოდებს პლატფორმას) ატვირთეთ ფოტოები და მოკლე ვიდეოები, შეცვალეთ ისინი სხვადასხვა ფილტრებით და ასევე განაწილეთ სხვა სოციალურ ქსელებში. და თუ თავად არ გსურთ იყოთ აქტიური, შეგიძლიათ უბრალოდ მიჰყვეთ სხვა საინტერესო მომხმარებლებს.

რატომ ვიყენებთ ინსტაგრამს ჩვენს ვებ – გვერდზე?

ინსტაგრამი არის სოციალური მედიის პლატფორმა, რომელმაც ბოლო წლებში მართლაც გაიარა სახურავი. და რა თქმა უნდა, ჩვენ რეაგირებაც მოვახდინეთ ამ ბუმზე. ჩვენ გვინდა, რომ მაქსიმალურად კომფორტულად იგრძნოთ თავი ჩვენს ვებ – გვერდზე. ამიტომ ჩვენი შინაარსის მრავალფეროვანი მომზადება ჩვენთვის საყოველთაოა. ჩანერგილი ინსტაგრამის ფუნქციების წყალობით, ჩვენ შეგვიძლია გავაუმდიდროთ ჩვენი შინაარსი სასარგებლო, სასაცილო ან საინტერესო შინაარსის ინსტაგრამის სამყაროდან. ვინაიდან Instagram არის Facebook– ის შვილობილი კომპანია, შეგროვებული მონაცემები ასევე შეიძლება სასარგებლო იყოს Facebook– ზე პერსონალურად რეკლამირებისთვის. ჩვენი რეკლამები მხოლოდ იმ ადამიანებს ეძლევათ, ვინც ნამდვილად არის დაინტერესებული ჩვენი პროდუქციით ან მომსახურებით.

Instagram ასევე იყენებს შეგროვებულ მონაცემებს გაზომვისა და ანალიზის მიზნით. ჩვენ ვიღებთ შეჯამებულ სტატისტიკურ მონაცემებს და, ამრიგად, უფრო მეტად ვწვდებით თქვენს სურვილებს და ინტერესებს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ამ ანგარიშებში არ ხდება თქვენი პირადობის იდენტიფიკაცია.

რა მონაცემებს ინახავს ინსტაგრამი?

თუ ჩვენს ერთ-ერთ გვერდს წააწყდებით, რომელსაც აქვს ინსტაგრამის ფუნქციები (როგორიცაა Instagram– ის სურათები ან დანამატები), თქვენი ბრაუზერი ავტომატურად უკავშირდება Instagram– ის სერვერებს. ამით მონაცემები იგზავნება ინსტაგრამზე, ინახება და დამუშავდება. მიუხედავად იმისა, გაქვთ თუ არა Instagram ანგარიში. ეს მოიცავს ინფორმაციას ჩვენი ვებსაიტის, თქვენი კომპიუტერის, განხორციელებული შესყიდვების, რეკლამების შესახებ, რომლებსაც ხედავთ და ჩვენი შეთავაზების გამოყენების შესახებ. ასევე შენახულია ინსტაგრამთან თქვენი ურთიერთობის თარიღი და დრო. თუ თქვენ გაქვთ Instagram ანგარიში ან შესული ხართ, Instagram მნიშვნელოვნად მეტ მონაცემებს ინახავს თქვენს შესახებ.

Facebook განასხვავებს მომხმარებელთა მონაცემებსა და მოვლენების მონაცემებს. ვფიქრობთ, რომ ეს სწორედ ინსტაგრამის შემთხვევაა. მომხმარებლის მონაცემები არის, მაგალითად, სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და IP მისამართი. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მომხმარებლის შესახებ ეს მონაცემები მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადაეცემა ინსტაგრამს, თუ ის ადრე იყო გადაყრილი. იყვნენ ჰაშირება ნიშნავს, რომ მონაცემთა ჩანაწერი გარდაიქმნება სიმბოლოების სიმებად. ეს საშუალებას გაძლევთ დაშიფროთ საკონტაქტო ინფორმაცია. გარდა ამისა, ზემოთ? მოვლენის მონაცემები? გადაეცემა. ქვეშ? თარიღის მონაცემები? ესმის ფეისბუქი? და შესაბამისად ასევე ინსტაგრამი? მონაცემები თქვენი მომხმარებლის ქცევის შესახებ. შეიძლება ასევე მოხდეს, რომ საკონტაქტო მონაცემები შერწყმულია მოვლენის მონაცემებთან. შეგროვებული საკონტაქტო დეტალები შედარებულია იმ მონაცემებთან, რომლებიც Instagram– ს უკვე აქვს თქვენს შესახებ.

შეგროვებული მონაცემები გადაეცემა Facebook- ს მცირე ზომის ტექსტური ფაილების (ქუქი-ფაილების) საშუალებით, რომლებიც ჩვეულებრივ დაყენებულია თქვენს ბრაუზერში. ინსტაგრამის გამოყენებული ფუნქციებიდან და თვითონ თუ გაქვთ ინსტაგრამის ანგარიში, ინახება სხვადასხვა რაოდენობის მონაცემები.

ჩვენ ჩავთვლით, რომ ინსტაგრამზე მონაცემთა დამუშავება ისევე მუშაობს, როგორც ფეისბუქზე. ეს ნიშნავს: თუ თქვენ გაქვთ Instagram ანგარიში ან www.instagram.com მოინახულეს, ინსტაგრამმა მინიმუმ ერთი ფუნთუშა დააყენა. თუ ეს ასეა, თქვენი ბრაუზერი აგზავნის ინსტაგრამს ინფორმაციას ქუქი-ფაილის საშუალებით, როგორც კი ინსტაგრამის ფუნქციასთან შეხმიანებით. ეს მონაცემები წაიშლება ან ანონიმური იქნება არაუგვიანეს 90 დღის შემდეგ (შედარების შემდეგ). მართალია ინსტაგრამის მიერ ინტენსიურად ვისაუბრეთ მონაცემების დამუშავებაზე, მაგრამ ზუსტად ვერ გეტყვით, რომელ მონაცემებს აგროვებს და ინახავს Instagram.

შემდეგში ჩვენ გაჩვენებთ ქუქი-ფაილებს, რომლებიც დაყენებულია თქვენს ბრაუზერში, მინიმუმ, როდესაც თქვენ დააჭერთ Instagram ფუნქციას (მაგალითად, ღილაკს ან Insta სურათს). ჩვენს ტესტში ვფიქრობთ, რომ თქვენ არ გაქვთ Instagram ანგარიში. თუ Instagram- ში ხართ შესული, თქვენს ბრაუზერში მნიშვნელოვნად მეტი ქუქი-ფაილის დაყენება მოხდება.

ეს ქუქი – ფაილები გამოყენებულ იქნა ჩვენს ტესტში:

გვარი: csrftoken
ღირებულება: ??
გამოყენება: ძალიან სავარაუდოა, რომ ეს ქუქი-ფაილის დაყენება მოხდება უსაფრთხოების მიზნით, რომ არ მოხდეს გამოძიების გაყალბება. ამასთან, უფრო ზუსტად ვერ გავარკვიეთ.
Ვადის გასვლის თარიღი: ერთი წლის შემდეგ

გვარი: შუა
ღირებულება: ??
გამოყენება: Instagram ადგენს ამ ქუქი-ფაილს საკუთარი სერვისებისა და შეთავაზებების ოპტიმიზაციის მიზნით, ინსტაგრამის შიგნით და მის გარეთ. ფუნთუშა განსაზღვრავს მომხმარებლის უნიკალურ ID- ს.
Ვადის გასვლის თარიღი: სესიის დასრულების შემდეგ

გვარი: fbsr_311235523124024
ღირებულება: მითითებული არ არის
გამოყენება: ეს cookie ინახავს შესვლის მოთხოვნას Instagram აპის მომხმარებლებისთვის.
Ვადის გასვლის თარიღი: სესიის დასრულების შემდეგ

გვარი: რურ
ღირებულება: ATN
გამოყენება: ეს არის Instagram ფუნთუშა, რომელიც უზრუნველყოფს Instagram– ის ფუნქციონირების გარანტიას.
Ვადის გასვლის თარიღი: სესიის დასრულების შემდეგ

გვარი: url
ღირებულება: ? {\? 194.96.75.33 \?: 1901}: 1iEtYv: Y833k2_UjKvXgYe311235523?
გამოყენება: ამ ქუქი-ფაილს ინსტაგრამი იყენებს მარკეტინგული მიზნებისთვის.
Ვადის გასვლის თარიღი: სესიის დასრულების შემდეგ

Ანოტაცია: აქ ვერ ვიტყვით სრულყოფილებაზე. რომელი ქუქი-ფაილების დაყენება ხდება ინდივიდუალურად, ეს დამოკიდებულია ჩანერგილ ფუნქციებზე და ინსტაგრამის თქვენს გამოყენებაზე.

რამდენ ხანს და სად შეინახება მონაცემები?

Instagram იზიარებს მიღებულ ინფორმაციას Facebook კომპანიებს შორის გარე პარტნიორებთან და იმ ადამიანებთან, ვისთანაც მსოფლიოში აკავშირებთ. მონაცემთა დამუშავება ხდება ჩვენივე მონაცემთა სახელმძღვანელო მითითებების შესაბამისად. უსაფრთხოების მიზნით, სხვა საკითხებთან ერთად, თქვენი მონაცემები ვრცელდება Facebook სერვერებზე მთელ მსოფლიოში. ამ სერვერების უმეტესობა აშშ-შია.

როგორ შემიძლია ჩემი მონაცემების წაშლა ან მონაცემთა შენახვის თავიდან აცილება?

მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის წყალობით, თქვენ გაქვთ ინფორმაციის, პორტაბელურობის, კორექტირებისა და წაშლის უფლება. თქვენი მონაცემების მართვა შეგიძლიათ ინსტაგრამის პარამეტრებში. თუ გსურთ მთლიანად წაშალოთ თქვენი მონაცემები Instagram- ზე, თქვენ სამუდამოდ უნდა წაშალოთ თქვენი Instagram ანგარიში.

და როგორ მუშაობს Instagram ანგარიშის წაშლა:

პირველი, გახსენით Instagram აპი. თქვენს პროფილის გვერდზე, ჩამოდით და დააჭირეთ "დახმარების ცენტრს". თქვენ ახლა კომპანიის ვებ – გვერდზე ხართ. ვებგვერდზე დააჭირეთ ღილაკს? თქვენი ანგარიშის მართვა? და შემდეგ? წაშალოთ თქვენი ანგარიში?.

თუ თქვენს ანგარიშს მთლიანად წაშლით, Instagram წაშლის ისეთ პოსტებს, როგორიცაა თქვენი ფოტოები და სტატუსის განახლებები. ინფორმაცია, რომელიც სხვა ადამიანებმა გააზიარეს თქვენს შესახებ, არ ეკუთვნის თქვენს ანგარიშს და, შესაბამისად, არ წაიშლება.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, Instagram ინახავს თქვენს მონაცემებს, პირველ რიგში, ქუქი-ფაილების საშუალებით. ამ ქუქი – ფაილების მართვა, გაუქმება ან წაშლა შეგიძლიათ თქვენს ბრაუზერში. მენეჯმენტი ყოველთვის ოდნავ განსხვავებულად მუშაობს თქვენი ბრაუზერის მიხედვით. ჩვენ გაჩვენებთ ინსტრუქციებს ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრაუზერების შესახებ.

Chrome: წაშალეთ, გაააქტიურეთ და მართეთ ქუქი – ფაილები Chrome– ში

Safari: მართეთ ქუქი-ფაილების და ვებსაიტების მონაცემები Safari– ით

Firefox: წაშალეთ ქუქი-ფაილები, რათა წაშალოთ მონაცემები, რომლებიც ვებსაიტებმა შეინახეს თქვენს კომპიუტერში

Internet Explorer: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

Microsoft Edge: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

ასევე შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ ყოველთვის იყოთ ინფორმირებული ქუქი-ფაილის დასაყენებლად. მაშინ ყოველთვის ინდივიდუალურად შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ, გსურთ თუ არა cookie– ს დაშვება.

Instagram არის Facebook Inc.- ის შვილობილი კომპანია და Facebook არის ევროკავშირი-აშშ კონფიდენციალურობის ფარის ჩარჩოს აქტიური მონაწილე. ეს ჩარჩო უზრუნველყოფს მონაცემთა სწორად გადაცემას აშშ-სა და ევროკავშირს შორის. ქვეშ https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC  შეიტყვეთ უფრო მეტი ამის შესახებ. ჩვენ შევეცადეთ მოგცეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ინსტაგრამის მიერ მონაცემთა დამუშავების შესახებ. ჩართულია https://help.instagram.com/519522125107875
შეგიძლიათ უკეთ გაეცნოთ Instagram– ის მონაცემთა მითითებებს.

YouTube კონფიდენციალურობის დებულება

ჩვენ დავაყენეთ YouTube ვიდეოები ჩვენს ვებ – გვერდზე. ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ საინტერესო ვიდეოები პირდაპირ ჩვენს საიტზე. YouTube არის ვიდეო პორტალი, რომელიც Google– ის შვილობილი კომპანიაა 2006 წლიდან. ვიდეოპორტს მართავს YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, აშშ. თუ ჩვენს ვებგვერდზე იძახებთ გვერდს, რომელშიც YouTube ვიდეოა ჩაშენებული, თქვენი ბრაუზერი ავტომატურად უკავშირდება YouTube ან Google სერვერებს. გადაეცემა სხვადასხვა მონაცემები (დამოკიდებულია პარამეტრებზე). Google Ireland Limited (გორდონის სახლი, ბაროუს ქუჩა დუბლინის 4, ირლანდია) პასუხისმგებელია ევროპაში მონაცემთა ყველა დამუშავებაზე.

შემდეგში, ჩვენ გვინდა დაწვრილებით ავუხსნათ რომელი მონაცემები დამუშავებულია, რატომ გვაქვს ინტეგრირებული YouTube ვიდეოები და როგორ შეგიძლიათ მართოთ ან წაშალოთ თქვენი მონაცემები.

რა არის youtube

YouTube- ზე მომხმარებლებს შეუძლიათ უფასოდ უყურონ, შეაფასონ, კომენტარი და ატვირთონ ვიდეოები. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, YouTube გახდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სოციალური მედიის არხი მსოფლიოში. იმისათვის, რომ ჩვენს ვებ – გვერდზე ვიდეოების ჩვენება შეგვიძლია, YouTube გთავაზობთ კოდის ამონარიდს, რომელიც ჩვენს საიტზე გვაქვს ჩასმული.

რატომ ვიყენებთ YouTube ვიდეოს ჩვენს ვებ – გვერდზე?

YouTube არის ვიდეო პლატფორმა, ყველაზე მეტი ვიზიტორით და საუკეთესო შინაარსით. ჩვენ ვცდილობთ შემოგთავაზოთ მომხმარებლის საუკეთესო შესაძლო გამოცდილება ჩვენს ვებ – გვერდზე. და რა თქმა უნდა საინტერესო ვიდეოები არ უნდა დაიკარგოს. ჩვენი ჩანერგილი ვიდეოების დახმარებით, ჩვენი ტექსტებისა და სურათების გარდა, სხვა სასარგებლო მასალასაც მოგაწვდით. გარდა ამისა, ჩვენი ვებ – გვერდის პოვნა უფრო ადვილია Google– ის საძიებო სისტემაში, ჩაშენებული ვიდეოების წყალობით. მაშინაც კი, თუ ჩვენ რეკლამებს განათავსებთ Google Ads– ის საშუალებით, შეუძლია Google- ს? შეგროვებული მონაცემების წყალობით? ამ რეკლამებში მხოლოდ ის ხალხი ჩანს, ვინც ჩვენი შეთავაზებებით არის დაინტერესებული.

რომელი მონაცემები ინახება YouTube- ის მიერ?

როგორც კი ეწვევით ჩვენს ერთ-ერთ გვერდს, რომელშიც YouTube ვიდეოა ინტეგრირებული, YouTube ადგენს მინიმუმ ერთ ქუქი-ფაილს, რომელიც ინახავს თქვენს IP მისამართს და ჩვენს URL- ს. თუ თქვენს YouTube ანგარიშში ხართ შესული, ჩვეულებრივ, YouTube– ს შეუძლია თქვენს ვებ – გვერდზე თქვენი ინტერაქცია მიანიჭოს თქვენს პროფილს, ქუქი – ფაილების დახმარებით. ეს მოიცავს მონაცემებს, როგორიცაა სესიის ხანგრძლივობა, ნახტომის სიჩქარე, სავარაუდო ადგილმდებარეობა, ტექნიკური ინფორმაცია, როგორიცაა ბრაუზერის ტიპი, ეკრანის გარჩევადობა ან თქვენი ინტერნეტ პროვაიდერი. დამატებითი მონაცემები შეიძლება იყოს საკონტაქტო ინფორმაცია, ნებისმიერი რეიტინგი, შინაარსის გაზიარება სოციალური მედიის საშუალებით ან თქვენი რჩეულის დამატება YouTube- ზე.

თუ არ ხართ შესული Google ანგარიშში ან Youtube ანგარიშში, Google ინახავს მონაცემებს უნიკალური იდენტიფიკატორით, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს მოწყობილობასთან, ბრაუზერთან ან აპთან. მაგალითად, შენარჩუნებულია თქვენთვის სასურველი ენის პარამეტრი. ბევრი ინტერაქციის მონაცემები ვერ შეინახება, რადგან ნაკლებად არის მითითებული ქუქი – ფაილები.

შემდეგ სიაში ჩვენ ვაჩვენებთ ქუქი-ფაილებს, რომლებიც დაყენებულია ბრაუზერში. ერთი მხრივ, ჩვენ ვაჩვენებთ ქუქი-ფაილებს, რომლებიც დაყენებულია რეგისტრირებული YouTube ანგარიშის გარეშე. მეორეს მხრივ, ჩვენ ვაჩვენებთ ქუქი-ფაილებს, რომლებიც დაყენებულია რეგისტრირებული ანგარიშით. ჩამონათვალს სრული პრეტენზია არ აქვს, რადგან მომხმარებლის მონაცემები ყოველთვის დამოკიდებულია YouTube– ზე ურთიერთქმედებაზე.

გვარი: YSC
ღირებულება: b9-CV6ojI5Y311235523-1
გამოყენება: ეს ქუქი-ფაილში დარეგისტრირდება უნიკალური პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ დაზოგოთ ნანახი ვიდეოს სტატისტიკა.
Ვადის გასვლის თარიღი: სესიის დასრულების შემდეგ

გვარი: პრეფ
ღირებულება: f1 = 50000000
გამოყენება: ეს cookie ასევე აღრიცხავს თქვენს უნიკალურ პირადობას. PREF– ის საშუალებით, Google იღებს სტატისტიკას, თუ როგორ იყენებთ YouTube ვიდეოებს ჩვენს ვებ – გვერდზე.
Ვადის გასვლის თარიღი: 8 თვის შემდეგ

გვარი: GPS
ღირებულება: 1
გამოყენება: ეს ქუქი ფაილში რეგისტრირდება თქვენი უნიკალური პირადობის მოწმობა მობილური მოწყობილობებისთვის GPS მდებარეობის დასადგენად.
Ვადის გასვლის თარიღი: 30 წუთის შემდეგ

გვარი: VISITOR_INFO1_LIVE
ღირებულება: 95Chz8bagyU
გამოყენება: ეს cookie ცდილობს შეაფასოს მომხმარებლის გამტარობა ჩვენს ვებგვერდზე (ჩაშენებული YouTube ვიდეოთი).
Ვადის გასვლის თარიღი: 8 თვის შემდეგ

სხვა ქუქი-ფაილები, რომლებიც დაყენებულია თქვენს YouTube ანგარიშში შესვლისას:

გვარი: APISID
ღირებულება: zILlvClZSkqGsSwI / AU1aZI6HY7311235523-
გამოყენება: ეს cookie გამოიყენება თქვენი ინტერესების შესახებ პროფილის შესაქმნელად. მონაცემები გამოიყენება პერსონალურად რეკლამირებისთვის.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 წლის შემდეგ

გვარი: თანხმობა
ღირებულება: დიახ + AT.de + 20150628-20-0
გამოყენება: ქუქი-ფაილში ინახება მომხმარებლის თანხმობის სტატუსი Google- ის სხვადასხვა სერვისის გამოყენებაზე. CONSENT ასევე გამოიყენება უსაფრთხოების მიზნით, მომხმარებლების შემოწმების მიზნით და მომხმარებლის მონაცემების არასანქცირებული შეტევებისგან დასაცავად.
Ვადის გასვლის თარიღი: 19 წლის შემდეგ

გვარი: HSID
ღირებულება: AcRwpgUik9Dveht0I
გამოყენება: ეს cookie გამოიყენება თქვენი ინტერესების პროფილის შესაქმნელად. ეს მონაცემები ხელს უწყობს პერსონალურად რეკლამირების ჩვენებას.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 წლის შემდეგ

გვარი: LOGIN_INFO
ღირებულება: AFmmF2swRQIhALl6aL?
გამოყენება: ეს cookie ინახავს ინფორმაციას თქვენი შესვლის მონაცემების შესახებ.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 წლის შემდეგ

გვარი: SAPISID
ღირებულება: 7oaPxoG-pZsJuuF5 / AnUdDUIsJ9iJz2vdM
გამოყენება: ეს cookie მუშაობს თქვენი ბრაუზერისა და მოწყობილობის უნიკალური იდენტიფიკაციით. ის გამოიყენება თქვენი ინტერესების შესახებ პროფილის შესაქმნელად.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 წლის შემდეგ

გვარი: სიდ
ღირებულება: oQfNKjAsI311235523-
გამოყენება: ამ ქუქი-ფაილში ინახება თქვენი Google ანგარიშის ID და თქვენი შესვლის ბოლო დრო ციფრულად ხელმოწერილი და დაშიფრული ფორმით.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 წლის შემდეგ

გვარი: SIDCC
ღირებულება: AN0-TYuqub2JOcDTyL
გამოყენება: ეს ქუქი-ფაილში ინახება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ვებსაიტს და რომელი რეკლამები შეიძლება გინახავთ ჩვენს საიტზე შესვლამდე.
Ვადის გასვლის თარიღი: 3 თვის შემდეგ

რამდენ ხანს და სად შეინახება მონაცემები?

მონაცემები, რომელსაც YouTube იღებს და ამუშავებს თქვენგან, ინახება Google- ის სერვერებზე. ამ სერვერების უმეტესობა ამერიკაშია. ქვეშ https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de  იხილეთ ზუსტად სად მდებარეობს Google მონაცემთა ცენტრები. თქვენი მონაცემები ნაწილდება სერვერებზე. ეს ნიშნავს, რომ მონაცემებზე წვდომა უფრო სწრაფად შეიძლება და უკეთ არის დაცული მანიპულირებისგან.

Google ინახავს შეგროვებულ მონაცემებს დროის სხვადასხვა მონაკვეთისთვის. შეგიძლიათ წაშალოთ ზოგიერთი მონაცემი ნებისმიერ დროს, სხვები ავტომატურად წაიშლება შეზღუდული დროის შემდეგ და სხვები ინახება Google– ით უფრო დიდი ხნის განმავლობაში. თქვენს Google ანგარიშში შენახული ზოგიერთი მონაცემი (მაგალითად, ჩემი აქტივობის ნივთები, ფოტოები ან დოკუმენტები, პროდუქტები) შეინახება, სანამ არ წაშლით. მაშინაც კი, თუ არ ხართ შესული Google ანგარიშში, შეგიძლიათ წაშალოთ თქვენი მოწყობილობის, ბრაუზერის ან პროგრამის ასოცირებული მონაცემები.

როგორ შემიძლია ჩემი მონაცემების წაშლა ან მონაცემთა შენახვის თავიდან აცილება?

ძირითადად, მონაცემების წაშლა შეგიძლიათ Google ანგარიშში ხელით. 2019 წელს დანერგილი მდებარეობისა და აქტივობის მონაცემების ავტომატური წაშლის ფუნქციით, ინფორმაცია დამოკიდებულია თქვენს გადაწყვეტილებაზე? ინახება 3 ან 18 თვის განმავლობაში და შემდეგ წაიშალა.

მიუხედავად იმისა, გაქვთ თუ არა Google ანგარიში, შეგიძლიათ თქვენი ბრაუზერის კონფიგურაცია მოახდინოთ ისე, რომ Google წაშალოს ან გაუქმდეს ქუქი – ფაილები. იმის მიხედვით, თუ რომელ ბრაუზერს იყენებთ, ეს სხვადასხვა გზით მუშაობს. შემდეგ ინსტრუქციებში ნაჩვენებია თუ როგორ უნდა მართოთ ქუქი – ფაილები თქვენს ბრაუზერში:

Chrome: წაშალეთ, გაააქტიურეთ და მართეთ ქუქი – ფაილები Chrome– ში

Safari: მართეთ ქუქი-ფაილების და ვებსაიტების მონაცემები Safari– ით

Firefox: წაშალეთ ქუქი-ფაილები, რათა წაშალოთ მონაცემები, რომლებიც ვებსაიტებმა შეინახეს თქვენს კომპიუტერში

Internet Explorer: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

Microsoft Edge: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

თუ ზოგადად არ გინდათ ქუქი-ფაილები, შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ ის ყოველთვის გაცნობებთ როდის უნდა დააყენოთ ქუქი-ფაილების შექმნა. ამ გზით, თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ თითოეული ინდივიდუალური ქუქი-ფაილისთვის, დაუშვათ თუ არა ეს. რადგან YouTube არის Google– ის შვილობილი კომპანია, არსებობს საერთო კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. თუ გსურთ შეიტყოთ მეტი თქვენი მონაცემების დამუშავების შესახებ, ჩვენ გირჩევთ მონაცემთა დაცვის დეკლარაციას შემდეგ მისამართზე: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

ვიმეოს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენს ვებ – გვერდზე ასევე ვიმეოს ვიდეოებს ვიყენებთ. ვიდეო პორტალს მართავს შპს „ვიმეო“, დასავლეთ მე –18 ქუჩა 555, ნიუ – იორკი, ნიუ – იორკი 10011, აშშ. დანამატის დახმარებით, ჩვენ შეგვიძლია გაჩვენოთ საინტერესო ვიდეო მასალა უშუალოდ ჩვენს ვებ – გვერდზე. გარკვეული მონაცემების გადაცემა შეგიძლიათ თქვენგან Vimeo– სთვის. მონაცემთა დაცვის ამ დეკლარაციაში ჩვენ გაჩვენებთ რა მონაცემებს მოიცავს, რატომ ვიყენებთ ვიმეოს და როგორ შეგიძლიათ მართოთ ან აღკვეთოთ თქვენი მონაცემების ან მონაცემთა გადაცემა.

რა არის ვიმეო?

Vimeo არის ვიდეო პლატფორმა, რომელიც დაარსდა 2004 წელს და 2007 წლიდან ჩართულია ვიდეოების HD ხარისხით გადაცემა. 2015 წლიდან ასევე შესაძლებელია 4K Ultra HD რეჟიმში გადაცემა. ვერსია უფასოა, მაგრამ ფასიანი შინაარსის გამოქვეყნებაც შესაძლებელია. ბაზრის ლიდერ YouTube– სთან შედარებით, Vimeo ანიჭებს პრიორიტეტს მაღალხარისხიან და კარგი ხარისხის შინაარსს. ერთი მხრივ, პორტალი გთავაზობთ უამრავ მხატვრულ შინაარსს, როგორიცაა მუსიკალური ვიდეორგოლები და მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, მეორეს მხრივ, ასევე გთავაზობთ საინტერესო დოკუმენტურ ფილმებს მრავალფეროვანი თემების შესახებ.

რატომ ვიყენებთ ვიმეოს ჩვენს ვებ – გვერდზე?

ჩვენი ვებსაიტის მიზანია, მოგაწოდოთ მაქსიმალურად კარგი შინაარსი. რაც შეიძლება ადვილად ხელმისაწვდომი. ჩვენი მომსახურებით კმაყოფილი ვართ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამას მივაღწიეთ. ვიდეო მიზანი Vimeo გვეხმარება ამ მიზნის მისაღწევად. Vimeo გთავაზობთ შესაძლებლობას, წარმოგიდგინოთ მაღალი ხარისხის შინაარსი პირდაპირ ჩვენს ვებ – გვერდზე. იმის ნაცვლად, რომ უბრალოდ მოგაწოდოთ საინტერესო ვიდეოს ბმული, შეგიძლიათ უყუროთ ვიდეოს ჩვენთან ერთად. ეს განაგრძობს ჩვენს მომსახურებას და გაგიადვილებთ საინტერესო შინაარსის მიღებას. ამრიგად, ჩვენი ტექსტებისა და სურათების გარდა, ჩვენ ასევე გთავაზობთ ვიდეო შინაარსს.

რა მონაცემები ინახება Vimeo- ზე?

როდესაც ჩვენს ვებ – გვერდზე ეწვევით ვებ – გვერდს, რომელშიც ჩაშენებულია Vimeo ვიდეო, თქვენი ბრაუზერი უკავშირდება Vimeo– ს სერვერებს. ამის შედეგად ხდება მონაცემთა გადაცემა. ამ მონაცემების შეგროვება, შენახვა და დამუშავება ხდება Vimeo სერვერებზე. მიუხედავად იმისა გაქვთ თუ არა Vimeo ანგარიში, Vimeo აგროვებს მონაცემებს თქვენს შესახებ. ეს მოიცავს თქვენს IP მისამართს, ტექნიკურ ინფორმაციას თქვენი ბრაუზერის ტიპის, თქვენი ოპერაციული სისტემის ან მოწყობილობის ძალიან ძირითად ინფორმაციასთან დაკავშირებით. Vimeo ასევე ინახავს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რომელ ვებსაიტს იყენებთ Vimeo სერვისს და რომელ მოქმედებებს (ვებ – აქტივობებს) ახორციელებთ ჩვენს ვებ – გვერდზე. ეს ვებ – აქტივობები მოიცავს, მაგალითად, სესიის ხანგრძლივობას, ნახტომის სიჩქარეს ან რომელ ღილაკს დააწკაპუნეთ ჩვენს ვებ – გვერდზე, ჩაშენებული Vimeo ფუნქციით. Vimeo– ს შეუძლია ამ ქმედებების თვალის დევნება და შენახვა ქუქი – ფაილების და მსგავსი ტექნოლოგიების დახმარებით.

თუ სისტემაში შესული ხართ როგორც Vimeo– ს რეგისტრირებული წევრი, ჩვეულებრივ, უფრო მეტი მონაცემების შეგროვება შეგიძლიათ, რადგან თქვენს ბრაუზერში შეიძლება მეტი ქუქი – ფაილის დაყენება. გარდა ამისა, თქვენს ვებ – გვერდზე თქვენი მოქმედებები პირდაპირ უკავშირდება თქვენს Vimeo ანგარიშს. ამის თავიდან ასაცილებლად, სისტემაში შესვლა გჭირდებათ? სერფინგი? გამოდით Vimeo– დან ჩვენს ვებ – გვერდზე.

ქვემოთ გაჩვენებთ ქუქი-ფაილებს, რომლებიც დაყენებულია Vimeo- ს მიერ, როდესაც ვებგვერდზე ხართ ინტეგრირებული Vimeo ფუნქციით. ეს სია სულაც არ არის ამომწურავი და ვარაუდობს, რომ თქვენ არ გაქვთ Vimeo ანგარიში.

გვარი: მოთამაშე
ღირებულება: ??
გამოყენება: ეს cookie ინახავს თქვენს პარამეტრებს, სანამ ჩართავთ Vimeo ვიდეოს. ეს მოგცემთ თქვენთვის სასურველ პარამეტრებს შემდეგ ჯერზე, როდესაც უყურებთ Vimeo ვიდეოს.
Ვადის გასვლის თარიღი: ერთი წლის შემდეგ

გვარი: vuid
ღირებულება: pl1046149876.614422590311235523-4
გამოყენება: 
ეს ფუნთუშა აგროვებს ინფორმაციას თქვენი ქმედებების შესახებ ვებსაიტებზე, სადაც ჩაშენებულია Vimeo ვიდეო.
Ვადის გასვლის თარიღი: 
2 წლის შემდეგ

Ანოტაცია: ეს ორი cookie ყოველთვის იქმნება, როგორც კი ვებგვერდზე იმყოფებით, რომელშიც ჩაშენებულია Vimeo ვიდეო. როდესაც უყურებთ ვიდეოს და დააჭირეთ ღილაკს? გააზიარეთ? ვიდეო მაგალითად? ან? მოსწონს?, შემდგომი ქუქი-ფაილების დაყენება. ეს ასევე არის მესამე მხარის ქუქი-ფაილები, როგორიცაა _ga ან _gat_UA-76641-8 Google Analytics– დან ან _fbp Facebook– იდან. ზუსტად რომელი ქუქი – ფაილების მითითებაა აქ, დამოკიდებულია ვიდეოზე თქვენს ურთიერთქმედებაზე.

შემდეგ ჩამონათვალში მოცემულია შესაძლო ქუქი-ფაილების ამონაწერი, რომლებიც დაყენებულია Vimeo ვიდეოსთან ურთიერთობისას:

გვარი: _აბაძები
ღირებულება: %5B%5D
გამოყენება: ეს ვიმეოს ფუნთუშა ეხმარება ვიმეოს დაიმახსოვროს თქვენ მიერ შესრულებული პარამეტრები. ეს შეიძლება იყოს, მაგალითად, წინასწარ განსაზღვრული ენა, რეგიონი ან მომხმარებლის სახელი. ზოგადად, ქუქი-ფაილში ინახება მონაცემები იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ვიმეოს.
Ვადის გასვლის თარიღი: ერთი წლის შემდეგ

გვარი: უწყვეტი_ თამაში_ვ 3
ღირებულება: 1
გამოყენება: ეს cookie არის პირველი მხარის cookie Vimeo- სგან. Cookie აგროვებს ინფორმაციას, თუ როგორ იყენებთ Vimeo სერვისს. მაგალითად, ქუქი-ფაილის დაზოგვა ხდება, როდესაც პაუზას აკეთებთ ან ვიდეოს კვლავ თამაშობთ.
Ვადის გასვლის თარიღი: ერთი წლის შემდეგ

გვარი: _გაა
ღირებულება: GA1.2.1522249635.1578401280311235523-7
გამოყენება: ეს cookie არის მესამე მხარის cookie Google– ისგან. სტანდარტულად, analytics.js იყენებს _ga ქუქი-ფაილს მომხმარებლის ID- ის შესანახად. ძირითადად, იგი გამოიყენება ვებსაიტის ვიზიტორების დიფერენცირებისთვის.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 წლის შემდეგ

გვარი: _gcl_au
ღირებულება: 1.1.770887836.1578401279311235523-3
გამოყენება: Google AdSense- ის მესამე მხარის cookie გამოიყენება ვებსაიტებზე რეკლამირების ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.
Ვადის გასვლის თარიღი: 3 თვის შემდეგ

გვარი: _ფბპ
ღირებულება: ფბ .1.1578401280585.310434968
გამოყენება: ეს არის ფეისბუქის ფუნთუშა. ეს ფუნთუშა გამოიყენება რეკლამის ან სარეკლამო პროდუქტების საჩვენებლად Facebook– ის ან სხვა რეკლამის განმთავსებლებისთვის.
Ვადის გასვლის თარიღი: 3 თვის შემდეგ

Vimeo იყენებს ამ მონაცემებს, სხვა საკითხებთან ერთად, საკუთარი სერვისის გასაუმჯობესებლად, თქვენთან კომუნიკაციისთვის და საკუთარი მიზნობრივი სარეკლამო ზომების დასადგენად. Vimeo თავის ვებგვერდზე ხაზს უსვამს, რომ მხოლოდ პირველი მხარის ქუქი-ფაილები (მაგ. Vimeo– ს ქუქი – ფაილები) გამოიყენება ჩადგმული ვიდეოებისთვის, რადგან თქვენ არ გაქვთ ურთიერთქმედება ვიდეოზე.

რამდენ ხანს და სად შეინახება მონაცემები?

ვიმეოს შტაბ-ბინა მდებარეობს უაიტ პლეინზში, ნიუ იორკის შტატი (აშშ). ამასთან, სერვისები შეთავაზებულია მსოფლიოში. კომპანია იყენებს კომპიუტერულ სისტემებს, მონაცემთა ბაზებსა და სერვერებს აშშ – სა და სხვა ქვეყნებში. თქვენი მონაცემების შენახვა და დამუშავება შესაძლებელია ასევე სერვერებზე ამერიკაში. მონაცემები ინახება Vimeo– ში, სანამ კომპანიას აღარ ექნება რაიმე ეკონომიკური მიზეზი მისი შესანახად. შემდეგ მონაცემები წაიშლება ან ანონიმდება. ვიმეო შეესაბამება ევროკავშირისა და აშშ-ს კონფიდენციალურობის ფარის ჩარჩოს და, შესაბამისად, მას უფლება აქვს შეაგროვოს, გამოიყენოს და გადასცეს მონაცემები ევროკავშირის მომხმარებლებიდან აშშ-ში.

როგორ შემიძლია ჩემი მონაცემების წაშლა ან მონაცემთა შენახვის თავიდან აცილება?

თქვენს ბრაუზერში ყოველთვის გაქვთ ქუქი – ფაილების მართვის შესაძლებლობა, როგორც გსურთ. მაგალითად, თუ არ გსურთ Vimeo– მ დააყენოს ქუქი – ფაილები და ამით შეაგროვოს ინფორმაცია თქვენს შესახებ, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს წაშალოთ ან გამორთოთ ქუქი – ფაილები თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებში. ეს ცოტა განსხვავებულად მუშაობს, რაც დამოკიდებულია ბრაუზერში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ქუქი-ფაილების დეაქტივაციის / წაშლის შემდეგ, სხვადასხვა ფუნქციები შეიძლება სრულად აღარ იყოს ხელმისაწვდომი. შემდეგ ინსტრუქციებში ნაჩვენებია თუ როგორ უნდა მართოთ ან წაშალოთ ქუქი – ფაილები თქვენს ბრაუზერში.

Chrome: წაშალეთ, გაააქტიურეთ და მართეთ ქუქი – ფაილები Chrome– ში

Safari: მართეთ ქუქი-ფაილების და ვებსაიტების მონაცემები Safari– ით

Firefox: წაშალეთ ქუქი-ფაილები, რათა წაშალოთ მონაცემები, რომლებიც ვებსაიტებმა შეინახეს თქვენს კომპიუტერში

Internet Explorer: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

Microsoft Edge: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

თუ თქვენ ხართ Vimeo– ს რეგისტრირებული წევრი, ასევე შეგიძლიათ მართოთ ქუქი – ფაილები, რომლებიც გამოყენებულია Vimeo– ს პარამეტრებში.

ვიმეო არის აქტიური მონაწილე ევროკავშირი-აშშ კონფიდენციალურობის ფარის ჩარჩოში, რომელიც არეგულირებს პერსონალური მონაცემების სწორად და უსაფრთხოდ გადაცემას. ამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active. თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ქუქი-ფაილების გამოყენებას Vimeo– ზე https://vimeo.com/cookie_policy, მონაცემთა დაცვის შესახებ ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ Vimeo– ზე, ვებ – გვერდზე https://vimeo.com/privacy წაიკითხე.

WooCommerce კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენ ინტეგრირებული გვაქვს ღია წყაროების მაღაზიის სისტემა WooCommerce, როგორც მოდული ჩვენს ვებ – გვერდზე. WooCommerce- ის ეს დანამატი დაფუძნებულია WordPress- ის შინაარსის მართვის სისტემაზე, რომელიც არის Automattic Inc.- ის შვილობილი კომპანია (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA). განხორციელებული ფუნქციები აგზავნის, ინახავს და ამუშავებს მონაცემებს Automattic Inc. მონაცემთა დაცვის ამ დეკლარაციაში ჩვენ გაცნობებთ, თუ რომელი მონაცემები არის დაკავშირებული, როგორ იყენებს ქსელი ამ მონაცემებს და როგორ შეგიძლიათ მართოთ ან თავიდან აიცილოთ მონაცემთა შენახვა.

რა არის WooCommerce?

WooCommerce არის ონლაინ მაღაზიების სისტემა, რომელიც 2011 წლიდან არის WordPress დირექტორიის ნაწილი და სპეციალურად შემუშავდა WordPress ვებსაიტებისთვის. ეს არის პერსონალური, ღია წყაროების ელექტრონული კომერციის პლატფორმა, რომელიც დაფუძნებულია WordPress– ზე და ასევე ინტეგრირებულია ჩვენს ვებ – გვერდზე, როგორც WordPress– ის დანამატი.

რატომ ვიყენებთ WooCommerce- ს ჩვენს ვებგვერდზე?

ჩვენ ვიყენებთ ინტერნეტ მაღაზიის ამ პრაქტიკულ გამოსავალს, რომ შევძლოთ ჩვენს ვებ – გვერდზე შემოგთავაზოთ ჩვენი ფიზიკური ან ციფრული პროდუქტები ან მომსახურებები, რაც შეიძლება უკეთესია. მიზანი არის მარტივი და მარტივი წვდომა ჩვენს ასორტიმენტზე ისე, რომ სწრაფად და მარტივად მოხვდეთ თქვენთვის სასურველ პროდუქტებში. WooCommerce- ის საშუალებით ჩვენ ვიპოვნეთ კარგი მოდული, რომელიც აკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს ონლაინ მაღაზიის მიმართ.

რომელ მონაცემებს ინახავს WooCommerce?

ინფორმაციის შეგროვება და შენახვა შეგიძლიათ WooCommerce ან Automattic– ის მიერ, რომელსაც აქტიურად შედიხართ ტექსტში ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში. ასე რომ, როდესაც ჩვენთან დარეგისტრირდებით ან პროდუქტს შეკვეთთ, Automattic– ს შეუძლია შეაგროვოს, დაამუშაოს და შეინახოს ეს მონაცემები. თქვენი ელ.ფოსტის მისამართის, სახელის ან მისამართის გარდა, ეს შეიძლება შეიცავდეს საკრედიტო ბარათის ან ბილინგის ინფორმაციას. ამის შემდეგ Automattic- ს შეუძლია გამოიყენოს ეს ინფორმაცია საკუთარი მარკეტინგული კამპანიებისთვის.

ასევე არსებობს ინფორმაცია, რომელსაც Automattic ავტომატურად აგროვებს თქვენგან ე.წ. სერვერის ჟურნალის ფაილებში:

 • IP მისამართი
 • ინფორმაცია ბრაუზერის შესახებ
 • ენის წინასწარ დაყენება
 • ინტერნეტში შესვლის თარიღი და დრო

WooCommerce ასევე ადგენს ქუქი – ფაილებს თქვენს ბრაუზერში და იყენებს ისეთ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა პიქსელის ტეგები (ვებ – შუქურები), მაგალითად, მომხმარებლის, როგორც თქვენი მომხმარებლის იდენტიფიკაციისთვის და ინტერესებთან დაკავშირებული რეკლამირების შეთავაზების მიზნით. WooCommerce იყენებს სხვადასხვა ქუქი-ფაილების რაოდენობას, რომლებიც დაყენებულია მომხმარებლის მოქმედების შესაბამისად. ეს ნიშნავს, რომ თუ პროდუქტს კალათაში ჩადებთ, მაგალითად, ქუქი-ფაილს აყენებენ ისე, რომ ჩვენი ვებსაიტიდან გასვლისას პროდუქტი რჩება კალათაში და მოგვიანებით დაბრუნდებით.

აქ გაჩვენებთ შესაძლო ქუქი-ფაილების სამაგალითო ჩამონათვალს, რომელთა დაყენებაც WooCommerce– ს შეუძლია:

გვარი: woocommerce_items_in_cart
ღირებულება: 1
გამოყენება: ნაჭდევი ეხმარება WooCommerce- ს იმის გარკვევაში, თუ როდის იცვლება შინაარსი კალათაში.
Ვადის გასვლის თარიღი: სესიის დასრულების შემდეგ

გვარი: woocommerce_cart_hash
ღირებულება: 447c84f810834056ab37cfe5ed27f204311235523-7
გამოყენება: ეს ფუნთუშა ასევე გამოიყენება თქვენი კალათის ცვლილებების ამოცნობისა და შენახვისთვის.
Ვადის გასვლის თარიღი: სესიის დასრულების შემდეგ

გვარი: wp_woocommerce_session_d9e29d251cf8a108a6482d9fe2ef34b6
ღირებულება: 1146%7C%7C1589034207%7C%7C95f8053ce0cea135bbce671043e740311235523-4aa
გამოყენება: ეს ქუქი შეიცავს უნიკალურ იდენტიფიკატორს თქვენთვის, რომ კალათის მონაცემები ასევე მოიძებნოს მონაცემთა ბაზაში.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 დღის შემდეგ

რამდენ ხანს და სად შეინახება მონაცემები?

თუ არ არსებობს მონაცემთა უფრო გრძელი შენახვის იურიდიული ვალდებულება, WooCommerce წაშლის მონაცემებს, როდესაც ის აღარ იქნება საჭირო საკუთარი მიზნებისთვის, რისთვისაც იგი შენახულია. მაგალითად, სერვერის ჟურნალი ფაილები, რომლებიც შეიცავს თქვენს ბრაუზერში და თქვენს IP მისამართზე არსებულ ტექნიკურ მონაცემებს, წაიშლება დაახლოებით 30 დღის შემდეგ. მანამდე Automattic იყენებს მონაცემებს საკუთარი ვებსაიტების (მაგალითად, WordPress ყველა საიტის) ტრაფიკის გასაანალიზებლად და შესაძლო პრობლემების მოსაგვარებლად. მონაცემები ინახება Automattic– ის ამერიკულ სერვერებზე.

როგორ შემიძლია ჩემი მონაცემების წაშლა ან მონაცემთა შენახვის თავიდან აცილება?

თქვენ ნებისმიერ დროს გაქვთ წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე და გააპროტესტოთ მათი გამოყენება და დამუშავება. ასევე შეგიძლიათ საჩივარი შეიტანოთ მთავრობის სამეთვალყურეო ორგანოსთან ნებისმიერ დროს.

თქვენს ბრაუზერში შეგიძლიათ ინდივიდუალურად მართოთ, წაშალოთ ან გამორთოთ ქუქი-ფაილები. ამასთან, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დეაქტივირებულმა ან წაშლილმა ქუქი-ფაილებმა შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს ჩვენი WooCommerce ონლაინ მაღაზიის ფუნქციებზე. ქუქი-ფაილების მართვა ოდნავ განსხვავებულად მუშაობს იმის მიხედვით, თუ რომელ ბრაუზერს იყენებთ. ქვემოთ მოცემულია ყველაზე პოპულარული ბრაუზერების ინსტრუქციის ბმულები:

Chrome: წაშალეთ, გაააქტიურეთ და მართეთ ქუქი – ფაილები Chrome– ში

Safari: მართეთ ქუქი-ფაილების და ვებსაიტების მონაცემები Safari– ით

Firefox: წაშალეთ ქუქი-ფაილები, რათა წაშალოთ მონაცემები, რომლებიც ვებსაიტებმა შეინახეს თქვენს კომპიუტერში

Internet Explorer: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

Microsoft Edge: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

Automattic არის აქტიური მონაწილე ევროკავშირი-აშშ კონფიდენციალურობის ფარის ჩარჩოში, რომელიც არეგულირებს პერსონალური მონაცემების სწორად და უსაფრთხოდ გადაცემას. ამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC.
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ მონაცემთა დაცვის სახელმძღვანელო მითითებები, თუ რომელ მონაცემებს აფიქსირებს WooCommerce https://automattic.com/privacy/ და ზოგადი ინფორმაცია WooCommerce– ის შესახებ https://woocommerce.com/.

ზოლების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენს ვებგვერდზე ვიყენებთ გადახდის ინსტრუმენტს ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიისა და ონლაინ გადახდის სერვისის Stripe– სგან. Stripe Payments Europe (შპს ევროპა, Grand Canal Street 1 ქვედა, Grand Canal Dock, დუბლინი, ირლანდია) პასუხისმგებელია ევროკავშირის მომხმარებლებზე. ეს ნიშნავს, რომ თუ Stripe- ს გადახდის მეთოდად აირჩევთ, თქვენი გადახდა დამუშავდება Stripe Payments- ის საშუალებით. გადახდის პროცესისთვის საჭირო მონაცემები გადაეგზავნება Stripe- ს და ინახება. ამ მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში ჩვენ გავეცანით Stripe– ის მონაცემების დამუშავებასა და შენახვას და ავუხსნით თუ რატომ ვიყენებთ Stripe– ს ჩვენს ვებ – გვერდზე.

რა არის ზოლი?

ტექნოლოგიური კომპანია Stripe გთავაზობთ გადახდის გადაწყვეტილებებს ონლაინ გადახდებისთვის. Stripe– ით შესაძლებელია საკრედიტო და სადებეტო ბარათებით გადახდების მიღება ჩვენს ვებ – მაღაზიაში. Stripe ზრუნავს გადახდის მთლიან პროცესზე. Stripe– ის დიდი უპირატესობაა ის, რომ გადახდის პროცესში არასდროს მოგიწევთ ჩვენი ვებსაიტის ან მაღაზიის დატოვება და გადახდა ძალიან სწრაფად მუშავდება.

რატომ ვიყენებთ Stripe- ს ჩვენი ვებსაიტისთვის?

რა თქმა უნდა, ჩვენ გვსურს შევთავაზოთ მაქსიმალურად კარგი მომსახურება ჩვენი ვებსაიტით და ჩვენი ინტეგრირებული ონლაინ მაღაზიით, ასე რომ თქვენ თავს კომფორტულად იგრძნობთ ჩვენს საიტზე და ისარგებლოთ ჩვენი შეთავაზებებით. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენი დრო ძვირფასია და, განსაკუთრებით, გადახდის დამუშავება სწრაფად და შეუფერხებლად უნდა მუშაობდეს. ჩვენი გადახდის სხვა პროვაიდერების გარდა, ჩვენ Stripe- ში ვიპოვნეთ პარტნიორი, რომელიც უზრუნველყოფს უსაფრთხო და სწრაფი გადახდის დამუშავებას.

რა მონაცემებს ინახავს Stripe?

თუ Stripe- ს გადახდის მეთოდად აირჩევთ, თქვენი პირადი მონაცემები ასევე გადაეცემა Stripe- ს და შეინახება იქ. ეს არის გარიგების მონაცემები. ეს მონაცემები მოიცავს გადახდის მეთოდს (მაგალითად, საკრედიტო ბარათს, სადებეტო ბარათებს ან ანგარიშის ნომერს), ბანკის კოდს, ვალუტას, თანხას და გადახდის თარიღს. გარიგების შემთხვევაში ასევე შეიძლება გადაეცეს თქვენი სახელი, თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი, თქვენი ბილინგის ან გადაზიდვის მისამართი და ზოგჯერ თქვენი გარიგების ისტორია. ეს მონაცემები აუცილებელია ავთენტიფიკაციისთვის. გარდა ამისა, Stripe- ს ასევე შეუძლია ჩაიწეროს თქვენი სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და თქვენი ქვეყანა, გარდა ტექნიკური მონაცემებისა თქვენი მოწყობილობის შესახებ (მაგალითად, IP მისამართი) თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად, ფინანსური ანგარიშგების მიზნით და საკუთარი სერვისების სრულად შეთავაზების მიზნით.

Stripe არ ყიდის თქვენს რომელიმე ინფორმაციას დამოუკიდებელ მესამე პირებზე, მაგალითად მარკეტინგის სააგენტოებსა თუ სხვა კომპანიებზე, რომელთაც არაფერი აქვთ საერთო Stripe– ს კომპანიასთან. ამასთან, მონაცემები შეიძლება გადაეგზავნოს შიდა დეპარტამენტებს, შეზღუდული რაოდენობით გარე Stripe პარტნიორებს ან იურიდიული რეგულაციების შესაბამისად. Stripe ასევე იყენებს ქუქი-ფაილებს მონაცემთა შეგროვებისთვის. აქ მოცემულია ქუქი-ფაილების შერჩევა, რომლებიც Stripe- ს შეუძლია დააყენოს გადახდის პროცესში:

გვარი:
ღირებულება: edd716e9-d28b-46f7-8a55-e05f1779e84e040456311235523-5
გამოყენება: ეს ფუნთუშა გამოჩნდება გადახდის მეთოდის არჩევისას. ის ინახავს და აცნობიერებს თუ არა თქვენს ვებსაიტს კომპიუტერიდან, ტაბლეტიდან ან სმარტფონიდან.
Ვადის გასვლის თარიღი: 2 წლის შემდეგ

გვარი: __ ზოლი_ შუა
ღირებულება: fc30f52c-b006-4722-af61-a7419a5b8819875de9311235523-1
გამოყენება: ეს ფუნთუშა საჭიროა საკრედიტო ბარათის გარიგების განსახორციელებლად. ამისათვის cookie ინახავს თქვენი სესიის ID.
Ვადის გასვლის თარიღი: ერთი წლის შემდეგ

გვარი: __ ზოლები_თქვა
ღირებულება: 6fee719a-c67c-4ed2-b583-6a9a50895b122753fe
გამოყენება: ეს ქუქი ფაილში ინახება თქვენი პირადობის მოწმობა და რომელსაც Stripe იყენებს ჩვენს ვებ – გვერდზე გადახდის პროცესისთვის.
Ვადის გასვლის თარიღი: სესიის ბოლოს

რამდენ ხანს და სად შეინახება მონაცემები?

ზოგადად, პერსონალური მონაცემები ინახება მომსახურების გაწევის განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ მონაცემები შეინახება მანამ, სანამ Stripe- სთან თანამშრომლობას არ გავაწყვეტთ. ამასთან, იურიდიული და ოფიციალური ვალდებულებების შესასრულებლად, სტრიპს ასევე შეუძლია შეინახოს პირადი მონაცემები მომსახურების გაწევის განმავლობაში. ვინაიდან Stripe არის გლობალური კომპანია, მონაცემების შენახვა ასევე შესაძლებელია ყველა ქვეყანაში, სადაც Stripe გთავაზობთ მომსახურებებს. ამ გზით, მონაცემების შენახვა ასევე შეიძლება თქვენს ქვეყნის გარეთ, მაგალითად აშშ – ში.

როგორ შემიძლია ჩემი მონაცემების წაშლა ან მონაცემთა შენახვის თავიდან აცილება?

Stripe კვლავ მონაწილეობს ევროკავშირი-აშშ კონფიდენციალურობის ფარის ჩარჩო, რომლითაც პერსონალური მონაცემების სწორი და უსაფრთხო მონაცემთა გადაცემა დარეგულირდა 2020 წლის 16 ივლისისთვის. მას შემდეგ, რაც ევროპულმა სასამართლომ შეთანხმება ბათილად გამოაცხადა, კომპანია აღარ ენდობა ამ ხელშეკრულებას, მაგრამ მაინც მოქმედებს Privacy Shield- ის პრინციპების შესაბამისად.

თქვენ ყოველთვის გაქვთ უფლება მიიღოთ ინფორმაცია, შეასწოროთ და წაშალოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, ყოველთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ Stripe გუნდს https://support.stripe.com/contact/email დაკავშირება.

თქვენს ბრაუზერში შეიძლება წაიშალოს ქუქი – ფაილები, რომლებსაც ზოლები იყენებს მათი ფუნქციებისათვის. ეს მუშაობს სხვადასხვა გზით, იმის მიხედვით, თუ რომელ ბრაუზერს იყენებთ. ამასთან, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გადახდის პროცესი შეიძლება აღარ მუშაობდეს. შემდეგ ინსტრუქციებში ნაჩვენებია თუ როგორ უნდა მართოთ ქუქი – ფაილები თქვენს ბრაუზერში:

Chrome: წაშალეთ, გაააქტიურეთ და მართეთ ქუქი – ფაილები Chrome– ში

Safari: მართეთ ქუქი-ფაილების და ვებსაიტების მონაცემები Safari– ით

Firefox: წაშალეთ ქუქი-ფაილები, რათა წაშალოთ მონაცემები, რომლებიც ვებსაიტებმა შეინახეს თქვენს კომპიუტერში

Internet Explorer: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

Microsoft Edge: ქუქი-ფაილების წაშლა და მართვა

ჩვენ ახლა Stripe– ის მონაცემების ზოგადი მიმოხილვა მოგცეთ. თუ კიდევ უფრო და უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება გსურთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ Stripe მონაცემთა დაცვის დეტალური დეკლარაცია შემდეგ მისამართზე: https://stripe.com/at/privacy როგორც კარგი წყარო.

წყარო: შეიქმნა კონფიდენციალურობის გენერატორი AdSimple– ის მიერ თანამშრომლობით warkly.de

Კონფიდენციალურობის პარამეტრები
ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს თქვენი ვებ – გვერდის გამოყენებისას თქვენი გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. თუ თქვენ იყენებთ ჩვენს სერვისებს ბრაუზერის საშუალებით, შეგიძლიათ შეზღუდოთ, დაბლოკოთ ან წაშალოთ ქუქი – ფაილები თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების საშუალებით. ჩვენ ასევე ვიყენებთ მესამე მხარის შინაარსს და სკრიპტებს, რომლებმაც შეიძლება გამოიყენონ თვალთვალის ტექნოლოგიები. ქვემოთ მოცემული თანხმობის შერჩევით მითითება შეგიძლიათ მესამე მხარის ჩაშენებისთვის. სრული ინფორმაციისთვის, რომელსაც ვიყენებთ ქუქი – ფაილების შესახებ, ჩვენს მიერ შეგროვებულ მონაცემებსა და მათ დამუშავებაზე, გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
Youtube
თანხმობა YouTube- ის შინაარსის ჩვენებაზე
ვიმეო
თანხმობა ვიმეოს შინაარსის ჩვენებაზე
გუგლის რუკა
თანხმობა Google- ის შინაარსის ჩვენებაზე

ეს ვებგვერდი იყენებს ქუქი-ფაილებს. ამ საიტის გამოყენების გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით cookies- ების გამოყენებას. 

ka_GE???????